BÁO CÁO CUNG CẦU SẢN LƯỢNG MÙA VỤ THẾ GIỚI THÁNG 7

ĐIỂM NHẤN CHÍNH

Ngày 12/07/2021, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo cáo WASDE – Ước tính Cung – cầu nông sản thế giới tháng 7. Báo cáo cập nhật tình hình vụ cũ 2020/21 và cập nhật các ước tính về vụ mới 2021/22

Tồn kho nông sản cuối vụ Mỹ và thế giới 2020/21 trong tháng 7:

 • Tồn kho cuối vụ Mỹ: Tồn kho đậu tương cuối vụ Mỹ thấp hơn so với dự đoán từ thị trường và so với báo cáo trong tháng 6. Trong khi đó tồn kho ngô cuối vụ Mỹ tăng nhẹ so với dự đoán và không thay đổi so với báo cáo tháng 6. Lúa mì đã bước sang vụ mới 2021/22.
 • Tồn kho cuối vụ thế giới: Tồn kho đậu tương cuối vụ thế giới cao hơn so với dự đoán và so với báo cáo tháng 6. Tồn kho ngô thế giới tăng nhẹ so với ước tính từ thị trường và giảm nhẹ so với báo cáo vào tháng 6. Ngược lại, tồn kho lúa mì thế giới đều thấp hơn so với ước tính từ thị trường và thấp hơn so với báo cáo trong tháng 6.

Sản lượng nông sản các quốc gia Nam Mỹ niên vụ 2020/21:

 • Sản lượng đậu tương Brazil đều cao hơn so với dự đoán từ thị trường và cao hơn so với báo cáo tháng 6. Ngược lại, sản lượng đậu tương Argentina đều thấp hơn so với dự đoán và so với báo cáo tháng 6.
 • Sản lượng ngô Brazil cao hơn dự báo nhưng điều chỉnh giảm mạnh so với báo cáo tháng 6. Sản lượng ngô Argentina cao hơn dự đoán và cao hơn so với báo cáo trong tháng 6.

BÁO CÁO WASDE - CUNG CẦU SẢN LƯỢNG MÙA VỤ THẾ GIỚI THÁNG 7

Tồn kho nông sản cuối vụ Mỹ và thế giới 2021/22, cập nhật tháng 7:

 • Tồn kho cuối vụ Mỹ: Tồn kho đậu tương và ngô cuối vụ Mỹ 2021/22 đều cao hơn so với dự đoán và so với báo cáo tháng 6. Ngược lại, tồn kho lúa mì Mỹ thấp hơn so với dự đoán và so với báo cáo tháng 6.
 • Tồn kho cuối vụ thế giới: Tồn kho ngô, đậu tương cuối vụ thế giới 2021/22 đều cao hơn so với dự báo và cao hơn so với ước tính vào tháng 6. Ngược lại tồn kho lúa mì cuối vụ thế giới đều thấp hơn so với dự báo và thấp hơn so với báo cáo vào tháng 6.
 • Sản lượng đậu tương, ngô các quốc gia Nam Mỹ (Brazil và Argentina) không có sự thay đổi so với báo cáo tháng 6.

BÁO CÁO WASDE - CUNG CẦU SẢN LƯỢNG MÙA VỤ THẾ GIỚI THÁNG 7

TRIỂN VỌNG ĐẬU TƯƠNG

BÁO CÁO WASDE - CUNG CẦU SẢN LƯỢNG MÙA VỤ THẾ GIỚI THÁNG 7

 • Triển vọng đậu tương Mỹ vụ cũ 2020/21:
  • Sản lượng ước tính đạt 4,135 triệu giạ.
  • Sản lượng ép dầu đậu tương (đậu tương nghiền) đạt 2,170 triệu giạ.
  • Tiêu thụ ước tính đạt 4,545 triệu giạ
  • Tồn kho cuối kỳ ước tính đạt 135 triệu giạ.
 • Triển vọng đậu tương Mỹ niên vụ mới T7-2021/22:
  • Sản lượng ước tính đạt 4,405 triệu giạ
  • Sản lượng ép dầu đậu tương (đậu tương nghiền) đạt 2,225 triệu giạ.
  • Tiêu thụ ước tính đạt 4,420 triệu giạ

=> Tồn kho cuối kỳ ước tính đạt 155 triệu giạ

BÁO CÁO WASDE - CUNG CẦU SẢN LƯỢNG MÙA VỤ THẾ GIỚI THÁNG 7

 • Triển vọng đậu tương thế giới vụ cũ 2020/21:
  • Sản lượng ước tính đạt 363.57 triệu tấn
  • Sản lượng ép dầu đậu tương ước tính đạt 321.97 triệu tấn
  • Tiêu thụ đậu tương thế giới ước tính đạt 368.92 triệu tấn
  • Tồn kho cuối kỳ đậu tương thế giới ước tính đạt 91.49 triệu tấn
 • Triển vọng đậu tương thế giới niên vụ mới T7-2021/22:
  • Sản lượng ước tính đạt 385.22 triệu tấn
  • Sản lượng ép dầu đậu tương ước tính đạt 332.04 triệu tấn
  • Tiêu thụ đậu tương thế giới ước tính đạt 381.09 triệu tấn

=> Tồn kho đậu tương thế giới cuối kỳ ước tính đạt 94.49 triệu tấn

TRIỂN VỌNG NGÔ

BÁO CÁO WASDE - CUNG CẦU SẢN LƯỢNG MÙA VỤ THẾ GIỚI THÁNG 7

 • Triển vọng ngô Mỹ vụ cũ 2020/21:
  • Sản lượng ngô Mỹ ước tính đạt 14,182 triệu giạ
  • Ngô dùng sản xuất Ethanol đạt 5,050 triệu giạ
  • Tổng tiêu thụ ước tính đạt 15,040 triệu giạ, trong đó tiêu thụ nội địa đạt 12,195 triệu giạ
  • Tồn kho ngô cuối kỳ ước tính đạt 1,082 triệu giạ
 • Triển vọng ngô Mỹ niên vụ mới T7-2021/22:
  • Sản lượng ngô Mỹ ước tính đạt 15,165 triệu giạ
  • Ngô dùng sản xuất Ethanol đạt 5,200 triệu giạ
  • Tổng tiêu thụ ước tính đạt 14,840 triệu giạ, trong đó tiêu thụ nội địa đạt 12,340 triệu giạ

=> Tồn kho ngô cuối kỳ ước tính đạt 1,432 triệu giạ

NGÔ THẾ GIỚI (triệu tấn)

Download: Báo cáo WASDE – Cung cầu sản lượng mùa vụ thế giới_T7/2021

Xem thêm bài viết liên quan:

—————

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

 • Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. HCM
 • Văn phòng giao dịch: 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
 • Email: dvkh@saigonfutures.com
 • Fanpage: https://www.facebook.com/saigonfutures2018
 • Hotline: 0286 686 0068

mở tài khoản giao dịch hàng hóa - footer