BÁO CÁO CUNG CẦU SẢN LƯỢNG MÙA VỤ THẾ GIỚI THÁNG 3

ĐIỂM NHẤN CHÍNH

  • Các số chính thức không phù hợp với các ước tình từ thị trường trước đó.
  • Tồn kho cuối vụ Mỹ ngô, lúa mì và đậu tương không thay đổi so với báo cáo trước. Trong khi đó, tồn kho cuối vụ đậu tương và ngô thế giới tăng so với báo cáo tháng 2, còn tồn kho cuối vụ lúa mì thế giới giảm so với báo cáo vào tháng trước.

BÁO CÁO CUNG CẦU SẢN LƯỢNG MÙA VỤ THẾ GIỚI THÁNG 3

TRIỂN VỌNG ĐẬU TƯƠNG NIÊN VỤ 2020/21

BÁO CÁO CUNG CẦU SẢN LƯỢNG MÙA VỤ THẾ GIỚI THÁNG 3

Sản lượng đậu tương, đậu tương nghiền và tồn kho cuối vụ Mỹ không thay đổi so với báo cáo WASDE tháng 2.

BÁO CÁO CUNG CẦU SẢN LƯỢNG MÙA VỤ THẾ GIỚI THÁNG 3

Sản lượng đậu tương, đậu tương nghiền và tồn kho cuối vụ thế giới được điều chỉnh tăng so với báo cáo WASDE tháng 2.

TRIỂN VỌNG NGÔ NIÊN VỤ 2020/21

Sản lượng ngô, tiêu thụ và tồn kho ngô cuối vụ Mỹ không thay đổi so với báo cáo WASDE tháng 2.

BÁO CÁO CUNG CẦU SẢN LƯỢNG MÙA VỤ THẾ GIỚI THÁNG 3

Sản lượng ngô, tiêu thụ và tồn kho ngô cuối vụ thế giới được điều chỉnh tăng so với báo cáo WASDE tháng 2.

TRIỂN VỌNG LÚA MÌ THẾ GIỚI NIÊN VỤ 2020/21

Sản lượng lúa mì, tiêu thụ và tồn kho cuối vụ Mỹ không thay đổi so với các ước tính trong báo cáo WASDE tháng 2.

BÁO CÁO CUNG CẦU SẢN LƯỢNG MÙA VỤ THẾ GIỚI THÁNG 3

Sản lượng lúa mì, tiêu thụ lúa mì thế giới được điểu chỉnh tăng. Trong khi đó, tồn kho cuối vụ thế giới lúa mì được điều chỉnh giảm so với các ước tính trong báo cáo WASDE tháng 2

DIỄN BIẾN GIÁ

Download: Báo cáo Cung cầu sản lượng mùa vụ thế giới T3/2021

[/restrict]

Xem thêm bài viết liên quan:

—————

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

  • Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. HCM
  • Văn phòng giao dịch: 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
  • Email: dvkh@saigonfutures.com
  • Fanpage: https://www.facebook.com/saigonfutures2018
  • Hotline: 0286 686 0068

mở tài khoản giao dịch hàng hóa - footer