THỐNG KÊ GIAO DỊCH CỦA CÁC QUỸ LỚN TRÊN THỊ TRƯỜNG

Cập nhật ngày 28/10/2019

Bên dưới là bảng thống kê chi tiết vị thế mở các loại hàng hóa được giao dịch tại sàn giao dịch hàng hóa Mỹ của các quỹ lớn, từ ngày 15/10 – 28/10/2019.

Số liệu bao gồm cả vị thế mở của hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn của các quỹ giao dịch trên thị trường.

THỐNG KÊ GIAO DỊCH CỦA CÁC QUỸ LỚN TRÊN THỊ TRƯỜNG THỐNG KÊ GIAO DỊCH CỦA CÁC QUỸ LỚN TRÊN THỊ TRƯỜNG THỐNG KÊ GIAO DỊCH CỦA CÁC QUỸ LỚN TRÊN THỊ TRƯỜNG

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ: https://saigonfutures.com/mo-tai-khoan/


CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

  • Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Báo Lao Động, 198 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0286 686 0068
  • Email: cskh@saigonfutures.com
  • Fanpage: https://www.facebook.com/Saigon-Futures-Inc-104084764298456/