Năng lượng

Các mặt hàng giao dịch tại Saigon Futures Inc.

DẦU THÔ BRENT

KHÍ TỰ NHIÊN

DẦU WTI

DẦU ÍT LƯU HUỲNH

XĂNG PHA CHẾ

DẦU WTI MINI

Thị trường năng lượng & tin tức

Thông tin là vàng, hãy nắm chắc thông tin thị trường để có quyết định tốt nhất cho bạn!

Sản phẩm giao dịch phái sinh hàng hóa tại Saigon Futures tập trung vào những ngành hàng nông sản Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu như cà phê, cao su, hồ tiêu, hạt điều, ngô, đậu tương, thép, dầu,...

TOP