facebook pixel 1

Năng lượng

Các mặt hàng giao dịch tại Saigon Futures Inc.

DẦU THÔ BRENT

KHÍ TỰ NHIÊN

DẦU WTI

DẦU ÍT LƯU HUỲNH

XĂNG PHA CHẾ

DẦU WTI MINI

Sản phẩm giao dịch phái sinh hàng hóa tại Saigon Futures tập trung vào những ngành hàng nông sản Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu như cà phê, cao su, hồ tiêu, hạt điều, ngô, đậu tương, thép, dầu,...

TOP

giao dịch hàng hóa phái sinh