Báo cáo ước tính cung cầu sản lượng mùa vụ thế giới tháng 9/2020

Báo cáo Ước tính cung cầu sản lượng mùa vụ thế giới hàng tháng được thực hiện bởi các Chuyên viên phân tích từ Saigon Futures.

Điểm nhấn chính

Lúa mì

Sản lượng lúa mì thế giới ước tính đạt mức cao kỷ lục. Canada và Úc đạt sản lượng lúa mì kỷ lục và gia tăng xuất khẩu. Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu kỷ lục từ Mỹ, gia tăng mức dự trữ cuối kỳ lên hơn 50% thế giới. Giá lúa mì các quốc gia xuất khẩu chính đa số có xu hướng tăng.

Ngô

Sản lượng ngô Mỹ niên vụ 2020/21 dự kiến giảm so với niên vụ trước do ảnh hưởng từ thời tiết khô hạn tại bang Iowa – bang trồng ngô lớn nhất ở Mỹ. Không chỉ điều kiện khô hạn từ đầu tháng 8, cơn bão với sức gió mạnh đã đổ bộ vào giữa tháng 8 làm cho điều kiện trồng ngô tại bang Iowa giảm từ 80% xuống còn 47%.

Vụ ngô niên vụ 2020/21 tại Trung Quốc đang tiến hành thu hoạch, tuy nhiên, lũ lụt gần đây tại một số tỉnh trồng ngô lớn ở Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến sản lượng ngô thu hoạch. Trung Quốc đang tăng sử dụng thức ăn chăn nuôi để tái thiết đàn lợn và gia cầm trong nước, giá ngô nội địa ở Trung Quốc tăng cao mặc dù Chính phủ đã bán ngô từ kho dự trữ quốc gia để bình ổn giá trong nước. Như vậy, nhu cầu mua ngô từ Trung Quốc là yếu tố quan trọng cần theo dõi trong thời gian tới.

Đậu tương

Sản lượng đậu tương Mỹ niên vụ 2020/21 dự kiến giảm do ảnh hường từ thời tiết không thuận lợi từ đầu tháng 8. Tuy nhiên, Trung Quốc tăng mua đậu tương thời gian gần đây là yếu tố hỗ trợ thị trường. Với nhu cầu tiêu thụ thức ăn chăn nuôi để tái đàn lợn kèm theo đó là cam kết thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ, tiến độ mua đậu tương từ phía Trung Quốc là yếu tố cần theo dõi.

Triển vọng lúa mì niên vụ 2020/21

Triển vọng lúa mì Mỹ niên vụ 2020/21

Triển vọng cung cầu lúa mì niên vụ 2020/21 tại Mỹ không có sự thay đổi. Tuy nhiên về mặt xuất khẩu có sự tăng giảm không đồng đều giữa các quốc gia xuất khẩu. Giá lúa mì nông trại trung bình mùa vụ duy trì ở mức 4.5USD/giạ.

Triển vọng lúa mì toàn cầu niên vụ 2020/21

Triển vọng lúa mì toàn cầu niên vụ 2020/21 có sự khởi sắc hơn với nguồn cung lớn hơn, tiêu thụ lúa mì cũng ghi nhận mức gia tăng, bên cạnh đó xuất khẩu cũng như tồn kho cũng tăng lên. Cụ thể, nguồn cung lúa mì toàn cầu tăng 3.3 triệu tấn lên mức 1,070 triệu tấn, chủ yếu nhờ vào sản lượng cao hơn ở Úc và Canada đã bù đắp cho một vụ mùa nhỏ hơn ở Argentina.

Sản lượng lúa mì của Úc tăng 2.5 triệu tấn lên mức 28.5 triệu tấn (dựa trên dự báo của Cơ quan Nông nghiệp và Kinh tế Tài nguyên Úc – ABARES – công bố ngày 07/09). Trong khi đó, tại Châu Âu sản lượng tăng 2 triệu tấn lên mức 36 triệu tấn (dự trên dự báo của Cơ quan Thống kê Canada, công bố ngày 31/08). Với sản lượng lúa mì tăng mạnh, đây có thể được xem mức sản lượng lúa mì cao kỷ lục thứ hai của Canada và cao kỷ lục thứ ba của Úc. Ở chiều ngược lại, sản lượng lúa mì tại Argentina suy giảm 1 triệu tấn, đưa sản lượng dự báo trong niên vụ 2020/21 về mức 19.5 triệu tấn do tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình trạng khô hạn và sương giá kéo dài. Do đó, sản lượng lúa mì thế giới toàn cầu niên vụ 2020/21 tăng lên 2.5 triệu tấn và đạt mức cao kỷ lục.

Tiêu thụ lúa mì toàn cầu tăng 0.8 triệu tấn lên mức 750.9 triệu tấn, chủ yếu do tăng nhu cầu về thức ăn chăn nuôi ở Úc và Canada. Thêm vào đó, dự báo thương mại toàn cầu niên vụ 2020/21 tăng 1.5 triệu tấn, lên mức 189.4 triệu tấn nhờ vào việc Úc và Canada gia tăng khối lượng xuất khẩu. Về nhập khẩu, quốc gia có sự thay đổi lớn nhất trong khối lượng nhập khẩu là Trung Quốc. Khối lượng nhập khẩu đã gia tăng lên mức 7 triệu tấn với việc gia tăng mạnh mẽ doanh số bán hàng và các chuyến hàng từ Mỹ đến Trung Quốc cũng như là nhờ việc gia tăng lúa mì sẵn sàn xuất khẩu đến từ Úc và Canada.

Dự trữ cuối kỳ lúa mì toàn cầu ước tính gia tăng 2.6 triệu tấn lên mức kỷ lục mới 319.4 triệu tấn. Trong đó Trung Quốc chiếm đến 51% và Ấn Độ chiếm đến 10% dự trữ lúa mì toàn cầu.

Báo cáo ước tính cung cầu sản lượng mùa vụ thế giới tháng 9/2020

Tổng kết

Sản lượng lúa mì thế giới ước tính đạt mức cao kỷ lục. Canada và Úc đạt sản lượng lúa mì kỷ lục và gia tăng xuất khẩu. Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu kỷ lục từ Mỹ, gia tăng mức dự trữ cuối kỳ lên hơn 50% thế giới. Giá lúa mì các quốc gia xuất khẩu chính đa số có xu hướng tăng.

Triển vọng ngô niên vụ 2020/21

Triển vọng ngô Mỹ

Trong báo cáo WASDE tháng 9 vừa mới được công bố, sản lượng ngô Mỹ trong niên vụ 2020/21 dự kiến sẽ giảm, xuất khẩu ngô tăng và tồn kho cuối kỳ giảm, tuy nhiên, sản lượng ngô sử dụng để sản xuất ethanol giảm.

Sản lượng ngô Mỹ thu hoạch dự kiến đạt 14.9 tỷ giạ, giảm 378 triệu giạ so với ước tính trong báo cáo WASDE tháng 8 do năng suất và diện tích thu hoạch ngô trong niên vụ 2020/21 giảm. Năng suất thu hoạch ngô Mỹ trong niên vụ 2020/21 giảm do ảnh hưởng từ điều kiện thời tiết khô hạn và bão ở bang Iowa – bang trồng ngô lớn nhất của Mỹ.

So với ước tính trong báo cáo WASDE tháng 8, tồn kho ngô Mỹ đầu kỳ niên vụ 2020/21 trong báo cáo WASDE tháng 9 tăng vì các chương trình xuất khẩu không đạt như dự tính ban đầu. Mặc dù tồn kho đầu kỳ tăng nhưng sản lượng ngô thu hoạch giảm vì ảnh hưởng thời tiết, tổng nguồn cung ngô tại Mỹ không thay đổi nhiều.

Theo ước tính từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, sản lượng ngô Mỹ sử dụng để sản xuất ethanol trong niên vụ 2020/21 dự kiến sẽ giảm 100 triệu giạ trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ xăng giảm do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Dự kiến sản lượng giảm nhiều hơn so với nhu cầu sử dụng, tồn kho ngô Mỹ cuối kỳ niên vụ 2020/21 dự kiến giảm thấp hơn 253 triệu giạ so với ước tính trong báo cáo WASDE tháng 8.

Triển vọng ngô toàn cầu

Sản lượng ngô tại khu vực Châu Âu trong niên vụ 2020/21 dự kiến sẽ giảm thấp hơn so với ước tính trong báo cáo WASDE tháng 8, sản lượng giảm chủ yếu giảm ở Romania. Sản lượng ngô tại Ukraine cũng giảm, chủ yếu phản ánh do điều kiện thời tiết khô hạn trong ngắn hạn đã làm giảm năng suất trồng ngô trong giai đoạn trồng mùa hè. Sản lượng ngô tại Brazil dự kiến tăng, giá ngô tại Brazil tăng dự kiến sẽ khuyến khích nông dân tăng trồng ngô.

Sản lượng ngô toàn cầu xuất khẩu dự kiến tăng ở Mỹ, Brazil và Mexico. Nhập khẩu ngô chủ yếu tăng ở Venezuela. Nhu cầu tiêu thụ thức ăn chăn nuôi tại Trung Quốc trong niên vụ 2019/20 và niên vụ hiện tại 2020/21 đều tăng so với ước tính trong tháng trước. Lũ lụt tại Trung Quốc đang là vấn đề đáng quan tâm hiện tại khi mùa vụ ngô niên vụ 2020/21 tại Trung Quốc đang trong quá trình thu hoạch. Nhu cầu tiêu thụ ngô hiện tại của Trung Quốc hiện đang tăng khá mạnh, Trung Quốc đã bán 56.8 triệu tấn ngô từ kho dự trữ quốc gia kể từ đợt đấu thầu đầu tiên diễn ra vào cuối tháng 5.

Tồn kho ngô toàn cầu trong niên vụ 2020/21 dự kiến đạt thấp hơn so với tháng trước, tồn kho chủ yếu tăng ở Ấn Độ và Nigeria, bù cho phần tồn kho giảm ở Trung Quốc.

Báo cáo ước tính cung cầu sản lượng mùa vụ thế giới tháng 9/2020

 

Tổng kết:

Sản lượng ngô Mỹ niên vụ 2020/21 dự kiến giảm so với niên vụ trước do ảnh hưởng từ thời tiết khô hạn tại bang Iowa – bang trồng ngô lớn nhất ở Mỹ. Không chỉ điều kiện khô hạn từ đầu tháng 8, cơn bão với sức gió mạnh đã đổ bộ vào giữa tháng 8 làm cho điều kiện trồng ngô tại bang Iowa giảm từ 80% xuống còn 47%. Điều kiện trồng ngô giảm đã làm năng suất trồng ngô giảm.

Vụ ngô niên vụ 2020/21 tại Trung Quốc đang tiến hành thu hoạch. Tuy nhiên, lũ lụt gần đây tại một số tỉnh trồng ngô lớn ở Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến sản lượng ngô thu hoạch. Trung Quốc đang tăng sử dụng thức ăn chăn nuôi để tái thiết đàn lợn và gia cầm trong nước, giá ngô nội địa ở Trung Quốc tăng cao mặc dù Chính phủ đã bán ngô từ kho dự trữ quốc gia để bình ổn giá trong nước.

Như vậy, nhu cầu mua ngô từ Trung Quốc là yếu tố quan trọng cần theo dõi trong thời gian tới.

Triển vọng đậu tương niên vụ 2020/21

ĐĂNG KÝ / ĐĂNG NHẬP ĐỂ DOWNLOAD BÁO CÁO CHI TIẾT

Vui lòng đăng nhập để xem nội dung!

Hệ thống báo cáo chuyên sâu của Saigon Futures

Đọc thêm bài viết liên quan:

—————

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

  • Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. HCM
  • Văn phòng giao dịch: 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
  • Email: dvkh@saigonfutures.com
  • Fanpage: https://www.facebook.com/saigonfutures2018
  • Hotline: 0286 686 0068

mở tài khoản giao dịch hàng hóa - footer