Trung Quốc Có Dấu Hiệu Tăng Mua Lúa Mì

Trong báo cáo Thanh tra xuất khẩu hàng tuần được phát hành từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tính đến tuần kết thúc ngày 01/04/2021, các số liệu cho thấy giao hàng ngô và lúa mì đã tăng lên sau hai tuần sụt giảm liên tiếp, trong khi đó giao hàng đậu tương sụt giảm tuần thứ 3 liên tiếp. So với cùng kỳ niên vụ trước cũng có diễn biến tương tự khi giao hàng ngô và lúa mì cao hơn so với niên vụ trước, trong khi đó đậu tương sụt giảm. Về giao hàng tích lũy từ đầu niên vụ, ngô và đậu tương đều cao hơn nhiều so với niên vụ trước, trong khi đó giao hàng lúa mì tăng nhẹ so với niên vụ trước.

Trung Quốc Có Dấu Hiệu Tăng Mua Lúa Mì

(Nguồn: MXV)

Bảng số liệu trên cho thấy khối lượng ngô lên tàu trong tuần đã chạm mốc 1.912 triệu tấn, tăng 11% so với tuần trước đó. Con số chính thức cao hơn cả so với các ước tính thương mại trong vùng từ 1.099 – 2.100 triệu tấn. Tổng tích lũy lên tàu từ đầu niên vụ 2020/21 vẫn đạt mức cao gần 50% so với cùng kỳ niên vụ trước, đạt 35.68 triệu tấn.

Trung Quốc là điểm đến hàng đầu của ngô Mỹ trong các đợt thanh tra xuất khẩu vào tuần trước với 503 nghìn tấn, kế đến là Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc và Colombia. Ả-Rập Xê-Út rời khỏi top 5 nhường chỗ cho Hàn Quốc.

Trung Quốc Có Dấu Hiệu Tăng Mua Lúa Mì

Đối với số liệu thanh tra xuất khẩu đậu tương ghi nhận đạt 298 nghìn tấn, giảm 32% so với tuần trước đó. Con số này nằm trong khoảng giữa các ước tính từ thị trường trong khoảng từ 149 – 500 nghìn tấn. Tổng tích lũy đậu tương lên từ đầu niên vụ đạt 54.38 triệu tấn, tăng gần 71% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Trung Quốc không còn là điểm đến hàng đầu của đậu tương Mỹ, thay vào đó quốc gia này rơi xuống vị trí thứ 3 trong top 5, nhường chỗ cho Mexico.

Trong khi đó, dữ liệu hàng tuần lên tàu lúa mì đã được cải thiện hơn so với tuần trước đó, đạt mức 594 nghìn tấn, tương đương mức tăng 94%. Dữ liệu này vượt qua cả các dự đoán thương mại trong khoảng từ 299 – 549 nghìn tấn. Tuy nhiên, tổng tích lũy từ đầu niên vụ chỉ tăng nhẹ so với niên vụ trước, đạt 20.9 triệu tấn

Trung Quốc là điểm đến hàng đầu của các đợt thanh tra xuất khẩu trong tuần trước với 200 nghìn tấn. Tiếp theo là Mexico, Hàn Quốc, Philippines và Nhật Bản.

Trung Quốc Có Dấu Hiệu Tăng Mua Lúa Mì

Nguồn: USDA, SFI Research


CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES