Tóm tắt báo cáo diện tích gieo trồng tháng 6

Vào 23h00 ngày 30/6/2021 vừa qua, Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) vừa công bố báo cáo Diện tích gieo trồng tháng 6 nhóm hàng nông sản bao gồm đậu tương, ngô, lúa mì. Các số liệu trong báo cáo phản ánh tổng diện tích gieo trồng và thu hoạch của từng mặt hàng trong nhóm nông sản trong 2 năm qua 2020 – 2021

ĐIỂM NHẤN CHÍNH

Tóm tắt báo cáo diện tích gieo trồng tháng 6

DIỆN TÍCH TRỒNG NÔNG SẢN MỸ

Tóm tắt báo cáo diện tích gieo trồng tháng 6

Diện tích trồng ngô cho tất cả các mục đích và thu hoạch ngũ cốc – Mỹ và các bang (2020-2021)

Tóm tắt báo cáo diện tích gieo trồng tháng 6

Diện tích trồng và thu hoạch đậu tương – Mỹ và các bang năm 2020-2021

Tóm tắt báo cáo diện tích gieo trồng tháng 6

Diện tích gieo trồng và thu hoạch lúa mì – Mỹ và các bang năm 2020-2021

Tóm tắt báo cáo diện tích gieo trồng tháng 6


CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

  • Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. HCM
  • Văn phòng giao dịch: 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
  • Email: dvkh@saigonfutures.com
  • Fanpage: Saigon Futures Inc.
  • Hotline: 0286 686 0068

mở tài khoản giao dịch hàng hóa - footer