THỐNG KÊ GIAO DỊCH CỦA CÁC QUỸ LỚN TRÊN THỊ TRƯỜNG (TỪ 22/10 – 29/10)

Cập nhật ngày 01/11/2019

Bên dưới là chi tiết thống kê tình hình giao dịch của các quỹ lớn giao dịch trên thị trường trong tuần từ ngày 22/10 – 29/10. Số liệu bao gồm chi tiết giao dịch cả hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn

THỐNG KÊ GIAO DỊCH CỦA CÁC QUỸ LỚN TRÊN THỊ TRƯỜNG (TỪ 22/10 – 29/10) THỐNG KÊ GIAO DỊCH CỦA CÁC QUỸ LỚN TRÊN THỊ TRƯỜNG (TỪ 22/10 – 29/10) THỐNG KÊ GIAO DỊCH CỦA CÁC QUỸ LỚN TRÊN THỊ TRƯỜNG (TỪ 22/10 – 29/10)

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ: https://saigonfutures.com/mo-tai-khoan/


CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

  • Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Báo Lao Động, 198 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0286 686 0068
  • Email: cskh@saigonfutures.com
  • Fanpage: https://www.facebook.com/Saigon-Futures-Inc-104084764298456/