THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỨC KỸ QUỸ NGÀY 27.7.2020

Kính gửi Quý Khách hàng,

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Saigon Futures xin thông báo đến Quý Khách hàng thay đổi ký quỹ giao dịch các sản phẩm hàng hóa trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam từ ngày 27/7/2020.

Lưu ý: ký quỹ Ngô, Ngô mini, Dầu đậu tương, Bạc, Dầu WTi và Dầu WTI mini thay đổi.

ký quỹ phái sinh hàng hóa 2707

Download file: Thông báo thay đổi ký quỹ phái sinh hàng hóa ngày 27.7.2020


CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

  • Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
  • Văn phòng giao dịch: Tầng 1, Tòa nhà Master Building, 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0286 686 0068
  • Email: dvkh@saigonfutures.com
  • Fanpage: https://www.facebook.com/saigonfutures2018/