THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

Kính gửi: Quý khách hàng,

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Saigon Futures xin thông báo đến Quý Khách hàng thay đổi ký quỹ giao dịch các sản phẩm hàng hóa trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 19/3/2020. Chi tiết vui lòng xem thêm tại file đính kèm.

Lưu ý: Ký quỹ Dầu đậu tương, Bạc, Bạch kim thay đổi

File Download: Thông báo thay đổi ký quỹ 20200319


CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

  • Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Báo Lao Động, 198 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0286 686 0068
  • Email: cskh@saigonfutures.com
  • Fanpage: https://www.facebook.com/Saigon-Futures-Inc-104084764298456/