THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ GIAO DỊCH NGÀY 20-22-23/7/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ vào thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Saigon Futures thông báo đến Quý Khách hàng lịch nghỉ giao dịch phiên giao dịch ngày 20 – 22 – 23/7/2021 (thứ 3, thứ 5 và thứ 6) cụ thể như sau:

  • Thứ 3, ngày 20/7/2021

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ GIAO DỊCH NGÀY 20-22-23/7/2021

  • Thứ 5, ngày 22/7/2021 – Thứ 6, ngày 23/7/2021

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ GIAO DỊCH NGÀY 20-22-23/7/2021

Download file: [TB] Lịch nghỉ giao dịch một số hàng hóa ngày 20-22-23/7/2021


CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

mở tài khoản giao dịch hàng hóa - footer