Thông báo Giao dịch sản phẩm mới Gạo thô và Lúa mì Kansas tại Saigon Futures

Kính gửi Quý Khách hàng,

Căn cứ vào quyết định số 263/QĐ/TGD-MXV về việc Giao dịch Gạo thô và Lúa mì Kansas thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. CTCP Saigon Futures thông báo đến Quý Khách hàng giao dịch sản phẩm Gạo thô và Lúa mì Kansas cụ thể như sau:

1. Khách hàng có thể Giao dịch sản phẩm mới Gạo thô và Lúa mì Kansas tại Saigon Futures, cụ thể:

  • Gạo thô thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago, ký hiệu ZRE (Viết tắt là Gạo Thô CBOT)
  • Lúa mì Kansas thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago, ký hiệu KWE (Viết tắt là Lúa mì Kansas CBOT)

2. Quyết định có hiệu lực từ ngày 24/6/2021

>>> Xem chi tiết: TẠI ĐÂY

>>> Chi tiết ký quỹ hàng hóa: TẠI ĐÂY


CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

mở tài khoản giao dịch hàng hóa - footer