Số liệu thanh tra xuất khẩu nông sản sụt giảm

Trong báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản hàng tuần được phát hành từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tính đến tuần kết thúc ngày 08/04/2021, các số liệu cho thấy giao hàng đậu tương, ngô và lúa mì sụt giảm so với tuần trước đó, đây là tuần sụt giảm thứ 4 liên tiếp của đậu tương. Mặt khác, giao hàng đậu tương, ngô và lúa mì cũng sụt giảm so với cùng kỳ niên vụ trước. Tuy nhiên, giao hàng tích lũy từ đầu niên vụ, số liệu ghi nhận ngô và đậu tương đều cao hơn so với niên vụ trước, trong khi đó lúa mì giảm nhẹ so với cùng kỳ niên vụ trước.

Số liệu thanh tra xuất khẩu nông sản sụt giảm

Số liệu thanh tra xuất khẩu nông sản trong báo cáo tuần này

Dữ liệu thanh tra xuất khẩu hàng tuần ngô Mỹ đạt 1.58 triệu tấn, giảm 27% so với tuần trước đó. Số liệu chính thức thấp hơn nhiều so với các ước tính thương mại trong khoảng từ 1.198 – 2.1 triệu tấn. Tổng tích lũy từ đầu niên vụ đạt 37.58 triệu tấn, tăng 82% so với cùng kỳ năm trước.

Top 5 điểm đến của ngô Mỹ vẫn là những quốc gia quen thuộc với vị trí dần đầu tuần thứ hai liên tiếp là Trung Quốc. Giao hàng ngô sang Trung Quốc 443 nghìn tấn, giảm 11.89% so với tuần trước. Vị trí thứ hai là Mexico với 393 nghìn tấn, giảm 12% so với tuần trước. Kế đến là các quốc gia Châu Á lần lượt là Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan.

Số liệu thanh tra xuất khẩu nông sản sụt giảm

Số liệu ngô và đậu tương giảm (Nguồn: USDA, SFI Research)

Số liệu thanh tra xuất khẩu đậu tương Mỹ ghi nhận đạt 327 nghìn tấn, giảm 15% so với tuần trước đó. Các số liệu vẫn nằm ở biên trên của các ước tính thương mại trong khoảng từ 100 – 400 nghìn tấn. Tổng tích lũy giao hàng đậu tương từ đầu niên vụ đạt 54.8 triệu tấn, tăng 70% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Trong tuần này, Mexico đã tụt xuống vị trí thứ 2 để nhường chỗ cho Indonesia. Giao hàng đậu tương sang Indonesia đạt 94 nghìn tấn, tăng gấp 5 lần so với tuần trước. Giao hàng đậu tương đến Mexico đạt 72 nghìn tấn, giảm 23% so với tuần trước. Ba quốc gia kế đến là Ai Cập, Đài Loan và Hàn Quốc.

Số liệu thanh tra xuất khẩu nông sản sụt giảm

Số liệu thanh tra xuất khẩu nông sản lúa mì cũng cho thấy giảm 28% so với tuần trước

Trong khi đó, dữ liệu hàng tuần lên tàu lúa mì đạt 458 nghìn tấn, giảm 28% so với tuần trước. Số liệu có phần cao hơn so với mức ước tính thương mại trong khoảng 299 – 568 nghìn tấn. Mặt khác, hàng tích lũy lên tàu từ đầu niên vụ đạt 21.4 triệu tấn, giảm 0.4% so với cùng kỳ năm trước.

Phillippines là điểm đến hàng đầu của lúa mì Mỹ với 108 nghìn tấn, tăng gần 90% so với tuần trước. Trung Quốc rơi về vị trí số 2 với với 67,9 nghìn tấn, giảm 66% so với tuần trước. Các quốc gia sau đó là Hàn Quốc, Mexico và Jamaica.


CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

  • Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. HCM
  • Văn phòng giao dịch: 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
  • Email: dvkh@saigonfutures.com
  • Fanpage: https://www.facebook.com/saigonfutures2018
  • Hotline: 0286 686 0068

mở tài khoản giao dịch hàng hóa - footer