facebook pixel 1

Đang cập nhật giới thiệu sản phẩm...

Hàng hoá giao dịch Đường trắng ICE EU
Mã hàng hóa QW
Độ lớn hợp đồng 50 tấn / lot
Đơn vị yết giá USD / tấn
Thời gian giao dịch Thứ 2 - Thứ 6:

14:45 – 00:00 (ngày hôm sau)

Bước giá 10 cents / tấn (0.1 USD / tấn)
Tháng đáo hạn Tháng 3, 5, 8, 10, 12, với tổng số tháng được niêm yết là 8
Ngày đăng ký giao nhận Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên
Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV
Ngày giao dịch cuối cùng 16 ngày trước ngày đầu tiên của tháng đáo hạn, vào thời điểm 17:55 (giờ London). Nếu ngày này không phải là ngày làm việc, ngày giao dịch cuối cùng sẽ là ngày làm việc liền trước
Ký quỹ Theo quy định của MXV
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
Biên độ giá Không quy định
Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

Theo quy định của sản phẩm Đường trắng (White sugar) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE EU.

TOP

giao dịch hàng hóa phái sinh