facebook pixel 1

Kim loại

Các mặt hàng giao dịch tại Saigon Futures Inc.

ĐỒNG

BẠCH KIM NYMEX

BẠC COMEX

QUẶNG SẮT

CHÌ LME

Sản phẩm giao dịch phái sinh hàng hóa tại Saigon Futures tập trung vào những ngành hàng nông sản Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu như cà phê, cao su, hồ tiêu, hạt điều, ngô, đậu tương, thép, dầu,...

TOP

giao dịch hàng hóa phái sinh