Sản lượng đậu tương niên vụ 2020/21 của Brazil ước tính đạt 135 triệu tấn

Dựa trên triển vọng ước tính mới nhất từ Công ty Tư vấn Nông nghiệp nội địa ở Brazil – Datagro, sản lượng đậu tương Brazil được dự báo sẽ đạt kỷ lục 134,98 triệu tấn trong niên vụ tới, tăng gần 6% so với niên vụ 2019/20 (127,45 triệu tấn).

Sản lượng đậu tương niên vụ 2020/21 của Brazil ước tính đạt 135 triệu tấn

Theo ước tính, diện tích gieo trồng đậu tương tại Brazil trong niên vụ 2020/21 sẽ đạt 38,79 triệu ha, tăng so với ước tính trước đó (39,68 triệu ha) và niên vụ trước (37,5 triệu ha).

Trước đó, Datagro đã dự kiến sản lượng đậu tương Brazil là 134,44 triệu tấn trong niên vụ 2020/21. Đồng thời dự kiến sản lượng ngô vụ đầu tiên đạt 27,33 triệu tấn trong niên vụ 2020/21, tăng 5% so với 26,15 triệu tấn trong niên vụ 2019/20, nhưng giảm so với ước tính sản lượng trước đó là 27,76 triệu tấn.

Những người nông dân dự kiến sẽ trồng 4,43 triệu ha ngô đầu tiên trong chu kỳ tới, tăng 2% so với chu kỳ trước và không thay đổi so với ước tính trước đó.

Datagro cũng dự kiến sản lượng ngô vụ thứ hai là 86,71 triệu tấn trong niên vụ 2020/21, tăng 8% so với 80 triệu tấn trong vụ trước.

Diện tích trồng ngô vụ 2 đạt 15,34 triệu ha, tăng 5% so với 14,65 triệu ha trong niên vụ 2019/20.

Theo báo cáo mới nhất của Datagro, Brazil sẽ có tổng sản lượng ngô là 114,04 triệu tấn trong chu kỳ tiếp theo, tăng 7% so với 106,15 triệu tấn trong chu kỳ trước nhưng lại giảm nhẹ so với ước tính trước đó là 114,48 triệu tấn. Diện tích cây trồng ngô của cả nước sẽ đạt 19,77 triệu ha, tăng 4% so với 18,99 triệu ha so với chu kỳ trước.

Theo reuters.com

——

Các bài viết liên quan:

——

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES