NGÔ THU HOẠCH CHẬM DO ẢNH HƯỞNG THỜI TIẾT

Cập nhật ngày 19/11/2019

Mưa và tuyết ở Mỹ đã cản trở quá trình thu hoạch ngô trong tuần trước, trong khi đậu tương và lúa miến đã gần như thu hoạch xong.

Theo Báo cáo Tiến độ mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ công bố, tiến độ thu hoạch ngô Mỹ đã tăng 10 điểm so với tuần trước đạt 76%.

Thu hoạch đậu tương niên vụ 2019/20 đã gần xong với tiến độ thu hoạch trong tuần trước đạt 91%.

Trong khi đó tiến độ thu hoạch lúa mì mùa đông Mỹ trong tuần trước bị chậm trễ do ảnh hưởng bởi mưa và thời tiết thấp.

Hình 1: Tiến độ thu hoạch ngô Mỹ

NGÔ THU HOẠCH CHẬM DO ẢNH HƯỞNG THỜI TIẾT

Hình 2: Tiến độ thu hoạch đậu tương Mỹ

NGÔ THU HOẠCH CHẬM DO ẢNH HƯỞNG THỜI TIẾT

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ: https://saigonfutures.com/mo-tai-khoan/


CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

  • Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Báo Lao Động, 198 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0286 686 0068
  • Email: cskh@saigonfutures.com
  • Fanpage: https://www.facebook.com/Saigon-Futures-Inc-104084764298456/