Nam Brazil và Argentina tiếp tục khô hạn

Thời tiết khô hạn đã xuất hiện tại một số vùng sản xuất chính tại phía nam Brazil đang tạo ra áp lực lên giá ngô và giá đậu tương vào những ngày đầu năm mới. Tình trạng khô hạn dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian ngắn trên khắp miền nam Brazil, đặc biệt là ở các bang sản xuất chính ở Argentina. Lượng mưa kỳ vọng sẽ phục hồi tại Brazil khi bước vào cuối tháng 1 và tháng 2, tuy nhiên, độ ẩm tạo được trong thời gian đó là không đúng thời điểm khi các hoạt động thu hoạch đã bắt đầu.

Thời tiết khô hạn tại Nam Brazil và Argentina

Thời tiết khô hạn tại Brazil tiếp tục kéo dài

Chúng ta có thể thấy lượng mưa phục hồi ở Brazil khi bước vào cuối tháng 1 và tháng 2, tuy nhiên, đây sẽ là độ ẩm không đúng thời điểm khi các hoạt động thu hoạch bắt đầu và vụ trồng ngô thứ hai (Safrinha) đang được tiến hành.

Lượng mưa được dự báo sẽ tiếp tục thiếu hụt ở miền nam Brazil và các vùng đang phát triển của Argentina đến ngày 10 tháng 1 năm 2021. Theo dữ liệu từ Weathertrends360, đây sẽ là tuần khô hạn thứ tư trong vòng 30 năm đối với Rio Grande do Sul, Brazil và khô hạn thứ ba trong vòng 30 năm đối với Santa Fe, Argentina. Khu vực phía đông của Brazil sẽ có giá tốt hơn với điều kiện ẩm ướt hơn bình thường.

Weathertrends360 dự kiến rằng thời tiết ẩm ướt hơn sẽ quay trở lại tại các vùng của miền nam Brazil vào cuối tháng 1 và tháng 2 năm 2021. Nhìn chung đây có thể là một tin tốt, tuy nhiên điều này có thể gây chậm trễ cho hoạt động thu hoạch sớm và gieo trồng bắt đầu cho vụ Safrinha. Thời tiết khô hạn có nhiều khả năng tiếp tục ở miền đông Argentina.

Nguồn: agriculture.com

Xem thêm: 

——

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES