THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ GIAO DỊCH TẾT DƯƠNG LỊCH 2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ vào thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Saigon Futures thông báo đến Quý Khách hàng lịch nghỉ giao dịch Tết Dương Lịch 2021 (Thứ 6 – ngày 01/01/2021) cụ thể như sau:

Lịch nghỉ tết dương lịch 2021 Lịch nghỉ tết dương lịch 2021

Download file: Thông báo nghỉ giao dịch Tết Dương Lịch 2021

——

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

mở tài khoản giao dịch hàng hóa - footer