THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ GIAO DỊCH NGÀY 25 và 28/12/2020

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ vào thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Saigon Futures thông báo đến Quý Khách hàng lịch nghỉ giao dịch phiên giao dịch ngày 24-25-28/12/2020 (thứ 6 và thứ 2) cụ thể như sau:

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ GIAO DỊCH NGÀY 25 và 28/12/2020 THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ GIAO DỊCH NGÀY 25 và 28/12/2020 THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ GIAO DỊCH NGÀY 25 và 28/12/2020

Download file: Thông báo nghỉ giao dịch Lễ Giáng sinh

——

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

mở tài khoản giao dịch hàng hóa - footer