THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ GIAO DỊCH NGÀY 26 – 27/11/2020

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ vào thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Saigon Futures thông báo đến Quý Khách hàng lịch nghỉ giao dịch thứ 5 ngày 26/11/2020 và thứ 6 ngày 27/11/2020 cho sản phẩm hàng hóa đang giao dịch tại MXV như sau:

Lịch giao dịch hàng hóa ngày 26/11/2020

Chi tiết lịch giao dịch hàng hóa ngày 26/11/2020

Lịch giao dịch hàng hóa ngày 27/11/2020

Chi tiết lịch giao dịch hàng hóa ngày 27/11/2020

Download file:  Thông báo nghỉ giao dịch các sản phẩm hàng hóa ngày 26 – 17/11/2020

——

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

mở tài khoản giao dịch hàng hóa - footer