facebook pixel 1

Hướng dẫn mở tài khoản

Khách hàng cá nhân cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

  • Hợp đồng mở tài khoản giao dịch hàng hóa (Tải Tại đây)
  • Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu bản gốc hoặc bản sao có công chứng.

Khách hàng tổ chức cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

  • Hợp đồng mở tài khoản giao dịch hàng hóa (Tải tại đây)
  • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận mẫu dấu, mã số thuế.
  • Bản sao chứng thực CMND của Đại diện theo pháp luật – Chủ tài khoản.
  • Giấy ủy quyền phải nêu rõ nội dung ủy quyền (nếu có)
  • Bản sao chứng thực CMND của người được ủy quyền giao dịch tại Abro hoặc ủy quyền quyền chủ tài khoản (Nếu có);
  • Bản sao chứng thực CMND của kế toán trưởng (Nếu có); Liên quan đến rút tiền.

TOP

giao dịch hàng hóa phái sinh