Thông báo Hỗ trợ 50% Phí cố định trên CQG đến hết tháng 2/2020

Hỗ trợ 50% Phí cố định trên CQG đến hết tháng 2/2020

Kính gửi Quý Khách hàng,

Căn cứ thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Saigon Futures thông báo với Quý Khách hàng chính sách hỗ trợ 50% phí CQG khi giao dịch tại Saigon Futures trong tháng 01 và tháng 02 năm 2021

– Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2021 – 28/02/2021.

– Đối tượng áp dụng: tất cả các User Trader đang giao dịch trên hệ thống CQG thông quan Saigon Futures

Sau ngày 28/02/2021, việc thu phí CQG hàng tháng được thực hiện bình thường theo quy định hiện hành của MXV.

Mở tài khoản

Đăng ký DEMO

—————

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES