Hàng Lên Tàu Đậu Tương Và Lúa Mì Tăng Trong Tuần Trước

Trong báo cáo Thanh tra xuất khẩu hàng tuần được phát hành từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tính đến tuần kết thúc ngày 03/06/2021, giao hàng ngô giảm so với tuần trước, trong khi đó giao hàng đậu tương và lúa mì tăng so với tuần trước. Tích lũy giao hàng từ đầu niên vụ ngô và đậu tương cao hơn so với niên vụ trước, lúa mì thấp hơn so với niên vụ trước.

Hàng Lên Tàu Đậu Tương Và Lúa Mì Tăng Trong Tuần Trước Dữ liệu hàng lên tàu ngô Mỹ hàng tuần đạt 1.41 triệu tấn, giảm 33% so với tuần trước (số liệu tuần trước tăng 17%). Số liệu giao hàng ngô trong tuần trước nằm ở mức thấp so với các ước tính từ thị trường trong vùng từ 1.4 – 2.2 triệu tấn. Tổng hàng lên tàu từ đầu niên vụ đạt 52.41 triệu tấn, cao hơn 75% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Trung Quốc một lần nữa là điểm đến hàng đầu của ngô Mỹ trong tuần trước. Mặc dù đứng đầu trong các điểm đến cuả ngô Mỹ trong tuần trước nhưng khối lượng đến Trung Quốc chỉ đạt 542.6 nghìn tấn, giảm 48% so với niên vụ trước. Chính việc sụt giảm hàng lên tàu sang Trung Quốc đã kéo theo tổng hàng lên tàu sụt giảm, do Trung Quốc chiếm rất lớn khối lượng ngô Mỹ xuất đi các nước (tuần trước ghi nhận Trung Quốc chiếm đến gần một nửa). Khối lượng ngô sang điểm đến lớn thứ 2 là Mexico cũng có sự sụt giảm so với tuần trước với 314 nghìn tấn, giảm 10% so với tuần trước. Ngược lại, khối lượng ngô sang Nhật Bản đã tăng đến 34% so với tuần trước đó, khối lượng đạt 311 nghìn tấn. Cuối cùng ngô sang điểm đến lớn thứ 4 và thứ 5 là Hàn Quốc và Mexcio lần lượt giảm 11% và 14% so với tuần trước đó.

Hàng Lên Tàu Đậu Tương Và Lúa Mì Tăng Trong Tuần Trước

Dữ liệu hàng lên tàu đậu tương Mỹ hàng tuần đạt 237.1 nghìn tấn, tăng 22% so với tuần trước đó (số liệu tuần trước giảm 13%). Các số liệu hàng lên tàu trong tuần khá phù hợp với các ước tính từ thị trường trong khoảng từ 100 – 300 nghìn tấn. Tổng hàng tích lũy lên tàu từ đầu niên vụ đạt 56.78 triệu tấn, cao hơn 58% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Indonesia là điểm đến hàng đầu của đậu tương Mỹ trong tuần qua với 71.6 nghìn tấn, tăng 178% so với tuần trước. Vị trí thứ 2 là Mexico với 62.7 nghìn tấn, giảm đến 30% so với tuần trước. Vị trí thứ 3 là Malaysia với khối lượng là 28.2 nghìn tấn, trong tuần trước không xuất hiện trong 5 điểm đến hàng đầu của đậu tương Mỹ. Kế tiếp là Colombia với khối lượng đậu tương từ Mỹ sang là 21.8 nghìn tấn, tăng 41% so với tuần trước. Vị trí cuối cùng là Philppines với 10.9 triệu tấn. Có thể thẩy sự sụt giảm giao hàng đậu tương sang Mexico đã được được bù đắp bằng khối lượng giao hàng sang Indonesia và Colombia (so với tuần trước đó).

Dữ liệu hàng lên tàu lúa mì Mỹ hàng tuần đạt 418.5 nghìn tấn, tăng 61% so với tuần trước (số liệu tuần trước giảm mạnh 57%). Các số liệu hàng lên tàu khá phù hợp với các ước tính từ thị trường trong khoảng từ 230 – 450 nghìn tấn. Tổng hàng lên tàu lúa mì Mỹ từ đầu niên vụ đạt 218.9 nghìn tấn, giảm 45% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Hàng Lên Tàu Đậu Tương Và Lúa Mì Tăng Trong Tuần Trước

Philippines là điểm đến hàng đầu lúa mì Mỹ trong tuần trước với khối lượng tăng đột biến 165.6 nghìn tấn, tăng 900% so với tuần trước. Trong khi đó, vị trí thứ 2 là Mexico có sự sụt giảm so với tuần trước. Khối lượng lúa mì Mỹ lên tàu sang Mexico đạt 74.2 nghìn tấn, giảm 17% so với tuần trước. Ba vị trí tiếp theo thuộc về ba quốc gia Châu Á bao gồm Trung Quốc (64 nghìn tấn), Thái Lan (53.3 nghìn tấn) và Việt Nam (23.3 nghìn tấn).


CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

  • Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. HCM
  • Văn phòng giao dịch: 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
  • Email: dvkh@saigonfutures.com
  • Fanpage: Saigon Futures Inc.
  • Hotline: 0286 686 0068

mở tài khoản giao dịch hàng hóa - footer