Giao Hàng Bộ Ba Nông Sản Mỹ Sụt Giảm Trong Tuần Trước

Trong báo cáo Thanh tra xuất khẩu hàng tuần được phát hành từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tính đến tuần kết thúc ngày 24/06/2021, giao hàng nông sản Mỹ bao gồm ngô, đậu tương và lúa mì đều thấp hơn so với tuần trước. Tích lũy giao hàng từ đầu niên vụ ngô và đậu tương đều cao hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng giao hàng lúa mì thấp hơn so với cùng kỳ niên vụ trước.

Giao Hàng Bộ Ba Nông Sản Mỹ Sụt Giảm Trong Tuần Trước Dữ liệu hàng lên tàu ngô Mỹ niên vụ 2020/21 hàng tuần đạt 1 triệu tấn, giảm 43% so với tuần trước đó (số liệu tuần trước giảm 8%). Các số liệu chính thức giao hàng ngô Mỹ nằm ngoài và thấp hơn nhiều so với các ước tính của thị trường trong khoảng từ 1.2 – 1.7 triệu tấn. Tồng hàng lên tàu từ đầu niên vụ đạt 56.8 triệu tấn, cao hơn 70% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Mặc dù khối lượng hàng lên tàu ngô Mỹ sang Trung Quốc có sự sụt giảm trong tuần trước, nhưng Trung Quốc vẫn là điểm đến hàng đầu của ngô Mỹ. Cụ thể, hàng lên tàu sang Trung Quốc trong tuần trước đạt 335 nghìn tấn, giảm mạnh 58% so với tuần trước. Ngược lại, hàng lên tàu sang Nhật Bản có sự cải thiện hơn so với tuần trước đó với 274 nghìn tấn, tăng 37% so với tuần trước. Điểm đến thứ 3 của ngô Mỹ là Mexico với khối lượng là 229 nghìn tấn, giảm 28% so với tuần trước. Hai điểm đến cuối cùng là Hàn Quốc và Honduras với khối lượng lần lượt là 63 nghìn tấn và 47 nghìn tấn.

Giao Hàng Bộ Ba Nông Sản Mỹ Sụt Giảm Trong Tuần Trước

Dữ liệu hàng lên tàu đậu tương Mỹ niên vụ 2020/21 hàng tuần đạt 104 nghìn tấn, giảm 49% so với tuần trước đó (số liệu tuần trước tăng 35%). Các số liệu chính thức hàng lên tàu đậu tương Mỹ gần sát với cận dưới trong vùng ước tính của thị trường từ 100 – 300 nghìn tấn. Tổng hàng lên tàu từ đầu niên vụ đạt 57 triệu tấn, cao hơn 55% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Một sự hoán đổi vị trí giữa hai điểm đến hàng đầu của đậu tương Mỹ trong tuần trước đã diễn ra. Mexico từ vị trí số 2 vươn lên trở thành điểm đến hàng đầu của đậu tương Mỹ trong tuần trước với 50 nghìn tấn, tăng 147% so với tuần trước đó. Trong khi đó, Indonesia từ vị trí số 1 tụt hạng về vị trí số 2 sau khi ghi nhận mức giảm 72% xuống còn 19 nghìn tấn. Tiếp theo đó là Panama với khối lượng thấp hơn đáng kể so với 2 quốc gia đầu tiên là 6.7 nghìn tấn. Hai quốc gia cuối cùng trong năm điểm đến hàng đầu đậu tương Mỹ là Việt Nam và Nhật Bản với khối lượng lần lượt là 6.4 triệu tấn và 5.1 triệu tấn.

Dữ liệu hàng lên tàu lúa mì Mỹ niên vụ 2021/22 hàng tuần đạt 286 nghìn tấn, giảm 48% so với tuần trước (tuần trước ghi nhận tăng 10%). Các số liệu chính thức hàng lên tàu lúa mì Mỹ nằm ngoài và thấp hơn rất nhiều so với ước tính từ thị trường trong vùng 400 – 600 nghìn tấn. Tổng hàng lên tàu từ đầu niên vụ đạt 1.5 triệu tấn, thấp hơn 23% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Giao Hàng Bộ Ba Nông Sản Mỹ Sụt Giảm Trong Tuần Trước

Mexico – đối tác hàng đầu của Mỹ trong thu mua lúa mì – là điểm đến hàng đầu của lúa mì Mỹ trong tuần trước với khối lượng đạt 68 nghìn tấn, giảm 17% so với tuần trước. Bốn quốc gia còn lại trong 5 điểm đến hàng đầu của lúa mì Mỹ trong tuần này bao gồm Hàn Quốc (55 nghìn tấn), Kenya (31.8 nghìn tấn), Ethiopia (31.5 nghìn tấn), Nigeria (27.5 nghìn tấn).


CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

  • Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. HCM
  • Văn phòng giao dịch: 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
  • Email: dvkh@saigonfutures.com
  • Fanpage: Saigon Futures Inc.
  • Hotline: 0286 686 0068

mở tài khoản giao dịch hàng hóa - footer