Giải Mã Hai Báo Cáo Quan Trọng Đối Với Thị Trường Vào Tuần Sau

Trong tuần sau sẽ có hai báo cáo rất được mong đợi từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) được công bố là 1)Báo cáo triển vọng gieo trồng (Prospective Plantings)2)Báo cáo Tồn kho ngũ cốc (Grain Stocks). Vậy đâu là báo cáo tác động mạnh mẽ tới giá ngũ cốc nếu số liệu ủng hộ hai xu hướng giá khác nhau?

Báo cáo Triển vọng gieo trồng (Prospective Plantings) sẽ được phát hành định kỳ mỗi năm 1 lần vào cuối tháng 3, đôi khi báo cáo này còn được gọi là báo cáo Dự định gieo trồng (Planting Intentions). Báo cáo được dựa trên cơ sở khảo sát người nông dân khắp nước Mỹ, xem xét liệu họ sẽ dự định trồng với bao nhiêu diện tích cho mỗi cây trồng. Vì vậy, báo cáo sẽ cung cấp một cách chính thức cho thị trường những kỳ vọng về quy mô gieo trồng của từng loại cây trồng cho vụ mới. Tuy nhiên, các số liệu này chỉ là dự báo, người nông dân cũng cần phải gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch vào những thời điểm mà thời tiết rất ủng hộ.

Phần quan trọng nhất của báo cáo chính là các số liệu liên quan đến diện tích đất mà người nông dân sẽ trồng cho từng loại hàng hóa. Các số liệu này sẽ tác động đến xu hướng giá trong khoảng thời gian dài hạn hơn. Diện tích đất trồng giảm sẽ thúc đẩy giá tăng cao hơn, nếu mức giảm càng xa so với các ước tính của thị trường thì giá tăng càng mạnh. Ngược lại, nếu ước tính diện tích đất trồng tăng lên so với các ước tính từ thị trường thì giá có thể sẽ giảm.

Một báo cáo quan trọng khác cũng được công bố cùng thời điểm là báo cáo Tồn kho ngũ cốc (Grain Stocks). Báo cáo sẽ được công bố định kỳ 4 lần/năm hay công bố hàng quý, cho biết tồn kho của các loại nông sản tại Mỹ bao gồm ngũ cốc, hạt có dầu,… tại các bang của Mỹ và của cả Hoa Kỳ theo vị trí (lưu trong kho tại trang trại hay ngoài trang trại); bao gồm số lượng và công suất các cơ sở lưu kho ngoài trang trại cũng như trong trang trại. Dữ liệu được thu thập thông qua một cuộc khảo sát thực tế tại trang trại và ngoài trang trại đến đầu tháng công bố. Khảo sát ngoài trang trại là việc khảo sát sự sẵn có của những người hoạt động nông nghiệp, còn tồn kho ngoài trang trại thì liệt kê khối lượng ngũ cốc trong tất cả các cơ sở lưu trữ ngũ cốc thương mại đã biết.

Sự thay đổi tồn kho ngũ cốc trong báo cáo, tức là tồn kho ngũ cốc tăng hoặc giảm đều sẽ tác động rất lớn đến thị trường hàng quý. Cụ thể, nếu tồn kho cuối kỳ hàng quý thấp hơn so với niên vụ trước sẽ thúc đẩy một đợt tăng giá ngũ cốc và ngược lại.

Tuy nhiên, tại thời điểm mà hai báo cáo được công bố đồng thời, thị trường đa số chịu các tác động của báo cáo Triển vọng gieo trồng hơn. Các con số trong báo cáo Triển vọng gieo trồng thuộc về những gì kỳ vọng trong tương lai, còn các số liệu trong báo cáo Tồn kho ngũ cốc thuộc về quá khứ.

Giải Mã Hai Báo Cáo Quan Trọng Đối Với Thị Trường Vào Tuần Sau

Dựa theo biểu đồ trên có thể thấy, giá đóng cửa tại ngày công bố báo cáo có xu hướng tăng so với ngày trước đó nếu các ước tính diện tích gieo trồng là sụt giảm so với năm trước. Ngược lại, giá đóng cửa tại ngày công bố báo cáo có xu hướng giảm, khi các ước tính diện tích trồng tăng lên so với năm trước.

Lấy ví dụ, tại thời điểm công bố báo cáo triển vọng gieo trồng tháng 3 năm 2020. Báo cáo ghi nhận diện tích gieo trồng đậu tương Mỹ trong năm 2020 ước tính tăng 10% so với năm 2019. Trong khi đó, báo cáo tồn kho quý II ghi nhận tại thời điểm tháng đầu tháng 3/2021 sụt giảm so với mức 17% cùng kỳ năm trước. Giá đậu tương trong ngày hôm đó đã đóng cửa ở mức thấp hơn 2.6% giá đóng cửa ngày hôm trước. Như vậy, giá bị tác động bởi báo cáo Triển vọng gieo trồng hơn. Các năm 2018 và 2019 cũng có diễn biến tương tự.

Một ví dụ khác chứng minh cho việc báo cáo Triển vọng cây trồng sẽ tác động mạnh hơn so với báo cáo Tồn kho ngũ cốc. Cuối tháng 3 năm 2020, báo cáo Triển vọng gieo trồng ước tính ngô Mỹ sẽ được gieo trồng trên diện tích lớn hơn 8% so với năm 2019. Trong khi đó, tồn kho ngô Mỹ ghi nhận đầu tháng 03/2020 trong báo cáo Tồn kho Ngũ cốc quý II giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Giá ngô trong ngày hôm đó đóng cửa giảm 0.2% so với mức đóng cửa trong ngày hôm trước. Như vậy, giá ngô bị tác động bởi các số liệu trong báo cáo Triển vọng gieo trồng hơn so với báo cáo Tồn kho ngũ cốc.

Do đó, trong tuần sau tâm điểm của thị trường sẽ là báo cáo Triển vọng gieo trồng được công bố lúc 23h00 ngày 31/03/2021. Tại Diễn đàn Triển vọng Nông nghiệp Mỹ của USDA diễn ra vào giữa tháng 02/2021, đã đưa ra các ước tính về diện tích đầu tiên cho niên vụ 2021/22 với các số liệu lạc quan hơn so với cùng kỳ năm trước.

Giải Mã Hai Báo Cáo Quan Trọng Đối Với Thị Trường Vào Tuần Sau


CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES