[Bản tin hàng ngày] Chất lượng nông sản Mỹ sụt giảm trong tuần trước

Diễn biến thị trường ngày 14/6/2021

Chất lượng nông sản Mỹ sụt giảm trong tuần trước Thị trường hàng hóa bao phủ bởi một màu đỏ trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Đa số các nhóm hàng đều chịu áp lực bán mạnh. Nhóm nông sản mà đặc biệt là đậu tương, ngô giảm điểm mạnh nhất trước thông tin tổng thống Joe Biden xem xét miễn giảm nghĩa vụ pha trộn nhiên liệu sinh học trong xăng của các nhà máy sản xuất. Điều này có thể làm giảm nhu cầu tiêu thụ ngô và dầu đậu tương. Giá dầu thô giao dịch giằng co trước việc Anh quyết định kéo dài gia hạn các biện pháp hạn chế.

Chất lượng nông sản Mỹ sụt giảm trong tuần trước

Tin tức mùa vụ

1. Tiến độ cây trồng Mỹ tính đến hết tuần kết thúc ngày 13/06:

 • Ngô: Nảy mầm ngô Mỹ đạt 96%, tuần trước 90%, cùng kỳ năm trước 94%, tb 5 năm 91%
 • Đậu tương:
  • Gieo trồng 94%, tuần trước 90%, cùng kỳ năm trước 92%, tb 5 năm 88%
  • Nảy mầm 86%, tuần trước, 76%, cùng kỳ năm trước 79%, tb 5 năm 74%
 • Lúa mì vụ xuân:
  • Nảy mầm 96%, tuần trước 90%, cùng kỳ năm trước 93%, tb 5 năm 95%
  • Hình thành cụm đầu 8%, tuần trước 0, cùng kỳ năm trước 4%, tb 5 năm 6%
 • Lúa mì vụ đông:
  • Hình thành cụm đầu 92%, tuần trước 85%, cùng kỳ năm trước 90%, tb 5 năm 92%
  • Thu hoạch 4%, tuần trước 2%, cùng kỳ năm trước 14%, tb 5 năm 15%

2. Chất lượng cây trồng từ tốt đến tuyệt vời tuần kết thúc ngày 13/06:

– Ngô: 68%, tuần trước 72%, cùng kỳ năm trước 71%. Trong đó, bang Iowa đạt 63%, tuần trước 77% (lần gần nhất điều kiện cây trồng tại Iowa giảm 14 điểm phần trăm là tháng 6/1988). Iowa chiếm 17% sản lượng ngô Mỹ

– Đậu tương 62%, tuần trước 67%, cùng kỳ năm trước 72%

– Lúa mì vụ xuân: 37%, tuần trước 38%, cùng kỳ năm trước 81%

– Lúa mì vụ đông: 48%, tuần trước 50%, cùng kỳ năm trước 50%

Lịch sự kiện

Nhóm nông sản giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần

Chi tiết khuyến nghị theo từng hàng hóa

Chất lượng nông sản Mỹ sụt giảm trong tuần trước

Download file: 20210615_Chất lượng nông sản Mỹ sụt giảm trong tuần trước

————

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES