Bộ ba vẫn giữ mức thấp trong báo cáo thanh tra xuất khẩu hàng tuần

Trong báo cáo Thanh tra xuất khẩu hàng tuần được phát hành từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tính đến tuần kết thúc ngày 25/03/2021, các số liệu giao hàng cho thấy ngô, đậu tương và lúa mì sụt giảm khối lượng trong tuần thứ 2 liên tiếp. Trong đó, đáng chú ý khối lượng giao hàng ngô và đậu tương cho các khách hàng đều cao hơn so với cùng kỳ niên vụ trước, điều này dẫn đến khối lượng giao hàng tích lũy đang cao hơn nhiều so với cùng kỳ niên vụ trước. Ngược lại đối với lúa mì, giao hàng sang các khách hàng thấp hơn so với cùng kỳ niên vụ trước, kể cả tích lũy từ đầu niên vụ cũng thấp hơn so với cùng kỳ niên vụ trước.

Bộ ba vẫn giữ mức thấp trong báo cáo thanh tra xuất khẩu hàng tuần

Số liệu trong Báo cáo thanh tra xuất khẩu hàng tuần được công bố

Dựa vào số liệu bảng trên có thể thấy khối lượng ngô lên tàu đã chạm mức 1.695 triệu tấn trong tuần trước, giảm 16% so với tuần trước đó. Con số chính thức thấp hơn so với các ước tính thương mại, trong vùng từ 1.198 – 2.250 triệu tấn. Tổng tích lũy hàng lên tàu từ đầu niên vụ 2020/21 vẫn cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 33.74 triệu tấn.

Nhật Bản là điểm đến sô 1 của ngô Mỹ trong các đợt thanh tra xuất khẩu vào tuần trước với 423 nghìn tấn. Trung Quốc, Mexico, Colombia và Ả-Rập là những quốc gia lọt vào top 5 đứng sau Nhật Bản.

Số liệu thanh tra xuất khẩu đậu tương đạt 425 nghìn tấn, giảm 14% so với tuần trước. Con số này cao hơn các phân tích từ thị trường, trong vùng từ 149 – 574 nghìn tấn. Tổng tích lũy đậu tương lên tàu từ đầu niên vụ 2020/21 đạt 65 triệu tấn, kể từ ngày 1 tháng 9.

Trung Quốc là quốc gia đứng đầu tất cả cá điểm đến trong các đợt thanh tra xuất khẩu đậu tương vào tuần trước với 96 nghìn tấn. Theo sau đó là Nhật Bản, Ai Cập, Mexico và Bỉ.

Trong khi đó, dữ liệu hàng lên tàu lúa mì trong tuần giảm gần một nửa so với tuần trước đó, đạt mức 302 nghìn tấn. Dữ liệu này vẫn thấp hơn so với các ước tính thương mại trong khoảng từ 351 – 598 nghìn tấn. Tổng tích lũy lên tàu từ đầu niên vụ 2020/21 vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, đạt 20.32 triệu tấn.

Nigeria là quốc gia dẫn đầu các điểm đến cho các đợt thanh tra xuất khẩu lúa mì trong tuần trước với 80 nghìn tấn. Bốn quốc gia xếp sau là Philippines, Nhật Bản, Mexico và Trung Quốc.


CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES