Báo cáo cập nhật HĐTL Đậu tương Tháng 01/2021

Tổng quan về Hợp đồng tương lai Đậu tương

Báo cáo cập nhật Hợp đồng tương lai Đậu tương - Tháng 01/2021

Ngắn hạn: Bất ổn tại Nam Mỹ: Brazil, Argentina. Nhu cầu và dịch tả lợn đang có dấu hiệu bùng phát tại Trung Quốc.

Dài hạn: Nguồn cung đậu tương toàn cầu có dấu hiệu co hẹp, tiêu thụ tăng nhanh hơn. Chu kỳ La Nina kéo dài. Nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc được duy trì với các mục tiêu khác nhau.

Báo cáo cập nhật Hợp đồng tương lai Đậu tương - Tháng 01/2021

Điểm nhấn chính

Cập nhật báo cáo tháng 12/2020

Trong báo cáo tháng trước các lo ngại về việc nguồn cung thu hẹp và tiêu thụ tăng cao đã góp phần hỗ trợ giá đậu tương. Bên cạnh đó, các vấn đề bất ổn tại các cảng xuất khẩu chính tiếp diễn tại khu vực Nam Mỹ khiến hoạt động xuất khẩu trì trệ đã hỗ trợ đáng kể cho giá đậu tương. Bộ Nông nghiệp Mỹ tiếp tục gia tăng các ước tính về nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc.

Cập nhật báo cáo tháng 01/2021

Sản lượng đậu tương, tồn kho thế giới và Mỹ tiếp tục được điều chỉnh giảm qua các ước tính từ Bộ Nông nghiệp Mỹ. Trong khi đó, sản lượng đậu tương tại Trung Quốc được điều chỉnh tăng mạnh so với các ước tính trong báo cáo tháng 12/2020. Trung Quốc chuyển sang nhập khẩu đậu tương từ Mỹ, đồng thời Trung Quốc đã ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh Châu Phi mới. Ngoài ra, Trung Quốc vẫn chưa thực hiện đầy đủ mục tiêu năm 2020 theo các cam kết trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tính thời vụ – Xu hướng giá tăng

Tại ba khu vực trồng đậu tương lớn trên thế giới đang có các hoạt động vụ mùa khác nhau. Tại Brazil đã thực hiện xong gieo trồng vụ mùa đông. Còn Argentina vẫn còn trong quá trình gieo sạ, cho nên điều kiện thời tiết là cực kỳ quan trọng đối với vụ đậu tương Argentina. Còn tại Mỹ vụ đậu tương đã thu hoạch xong. Do đó, giai đoạn này nguồn cung đậu tương chủ yếu sẽ đến từ Mỹ. Trong giai đoạn này, giá có xu hướng tăng.

Tương quan cung cầu đậu tương toàn cầu

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng đậu tương niên vụ 2020/21 ước tính đạt 361 triệu tấn, giảm 1.05 triệu tấn so với ước tính vào tháng 12/2020. Trong khi đó, tiêu thụ đậu tương ước tính đạt 369.82 triệu tấn, tăng 0.1 triệu tấn so với ước tính vào tháng trước. Như vậy, so với các ước tính vào tháng trước, hiện trạng đậu tương thế giới đang diễn biến theo hướng nguồn cung sụt giảm và tiêu thụ tăng lên.

Báo cáo cập nhật Hợp đồng tương lai Đậu tương - Tháng 01/2021

Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng đã điều chỉnh giảm dự báo tồn kho cuối kỳ. Việc tồn kho cuối kỳ bị điều chỉnh giảm, vốn đã sụt giảm từ năm 2018/2019 là một dấu hiệu cho một xu hướng tăng của giá đậu tương.

Báo cáo cập nhật Hợp đồng tương lai Đậu tương - Tháng 01/2021

Cụ thể, tồn kho cuối kỳ đậu tương ước tính đạt 84.31 triệu tấn, giảm đến 1.33 triệu tấn so với ước tính vào tháng trước. Điều này kéo theo tỷ lệ tồn kho cuối kỳ/tiêu thụ giảm từ 23.2% xuống còn 22.8%. Đồng nghĩa với mức 84.31 triệu tấn có thể đáp ứng được ít nhất là 83 ngày tiêu thụ, ít hơn 13 ngày so với niên vụ trước và thấp hơn 2 ngày so với ước tính vào tháng trước.

Sản lượng đậu tương toàn cầu

Như đã đề cập trong phần tương quan cung cầu, sản lượng đậu tương toàn cầu ước tính trong báo cáo tháng 1/2021 giảm 1.05 triệu tấn so với ước tính vào tháng trước, chủ yếu do tác động từ ba khu vực trồng đậu tương chính là Brazil, Mỹ và Argentina. Trong đó, có thể thấy một sự điều chỉnh giảm rất mạnh về sản lượng tại Mỹ và Argentina với mức điều chỉnh giảm tổng cộng lên tới 3.05 triệu tấn. Brazil không có sự điều chỉnh so với ước tính vào tháng trước. Tuy nhiên, một điều khá bất ngờ là sản lượng đậu tương tại Trung Quốc đã được điều chỉnh tăng đáng kể so với ước tính vào tháng trước. Góp phần kéo ước tính sản lượng đậu tương thế giới tích cực hơn.

Download Báo cáo cập nhật Hợp đồng tương lai Đậu tương – Tháng 01/2021

File download: Báo cáo chào DN_Hợp đồng tương lai Đậu tương_Tháng 01/2021

Xem thêm các bài viết/báo cáo liên quan:

—————

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES