BÁO CÁO CUNG CẦU SẢN LƯỢNG MÙA VỤ THẾ GIỚI THÁNG 6

ĐIỂM NHẤN CHÍNH

Ngày 10/06/2021, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo cáo Ước tính Cung – cầu nông sản thế giới WASDE tháng 6. Báo cáo cập nhật tình hình vụ cũ 2020/21 và cập nhật các ước tính về vụ mới 2021/22

Tồn kho nông sản cuối vụ Mỹ và thế giới 2020/21 trong tháng 6:

 • Tồn kho cuối vụ Mỹ: Tồn kho ngô và lúa mì cuối vụ Mỹ thấp hơn so với dự đoán từ thị trường và thấp hơn so với báo cáo tháng 5. Ngược lại, tồn kho đậu tương Mỹ cao hơn so với dự đoán và so với báo cáo tháng 5.
 • Tồn kho cuối vụ thế giới: Tồn kho ngô và lúa mì cuối vụ thế giới 2020/21 thấp hơn so với dự đoán từ thị trường và thấp hơn so với báo cáo tháng 5. Ngược lại, tồn kho đậu tương thế giới cao hơn so với dự đoán và so với báo cáo tháng 5.

Sản lượng nông sản các quốc gia Nam Mỹ niên vụ 2020/21:

 • Sản lượng đậu tương Brazil và Argentina đều cao hơn so với dự đoán từ thị trường và cao hơn so với báo cáo tháng 5.
 • Sản lượng ngô Brazil cao hơn dự báo nhưng thấp hơn báo cáo tháng 5. Sản lượng ngô Argentina thấp hơn dự báo và không có thay đổi so với báo cáo tháng 5

BÁO CÁO CUNG CẦU SẢN LƯỢNG MÙA VỤ THẾ GIỚI THÁNG 6

Tồn kho nông sản cuối vụ Mỹ và thế giới 2021/22, cập nhật tháng 6:

 • Tồn kho cuối vụ Mỹ: Tồn kho ngô và lúa mì cuối vụ Mỹ 2021/22 thấp hơn so với dự đoán và thấp hơn so với báo cáo tháng 5. Ngược lại, tồn kho đậu tương Mỹ cao hơn so với dự đoán và so với báo cáo tháng 5.
 • Tồn kho cuối vụ thế giới: Tồn kho ngô, đậu tương và lúa mì cuối vụ thế giới 2021/22 đều cao hơn so với dự báo và cao hơn so với ước tính vào tháng 5 (trừ tồn kho ngô cuối vụ thế giới thấp hơn so với báo cáo tháng 5).
 • Sản lượng đậu tương, ngô các quốc gia Nam Mỹ (Brazil và Argentina) không có sự thay đổi so với báo cáo tháng 5.

BÁO CÁO CUNG CẦU SẢN LƯỢNG MÙA VỤ THẾ GIỚI THÁNG 6

TRIỂN VỌNG ĐẬU TƯƠNG

ĐẬU TƯƠNG MỸ (triệu giạ)

BÁO CÁO CUNG CẦU SẢN LƯỢNG MÙA VỤ THẾ GIỚI THÁNG 6

Triển vọng đậu tương Mỹ vụ cũ 2020/21:

 • Sản lượng ước tính đạt 4,135 triệu giạ.
 • Sản lượng ép dầu đậu tương (đậu tương nghiền) đạt 2,175 triệu giạ.
 • Tiêu thụ ước tính đạt 4,560 triệu giạ.
 • Tồn kho cuối kỳ ước tính đạt 135 triệu giạ.

Triển vọng đậu tương Mỹ niên vụ mới T6-2021/22:

 • Sản lượng ước tính đạt 4,405 triệu giạ
 • Sản lượng ép dầu đậu tương (đậu tương nghiền) đạt 2,225 triệu giạ.
 • Tiêu thụ ước tính đạt 4,420 triệu giạ
 • Tồn kho cuối kỳ ước tính đạt 155 triệu giạ

ĐẬU TƯƠNG THẾ GIỚI (triệu tấn)

BÁO CÁO CUNG CẦU SẢN LƯỢNG MÙA VỤ THẾ GIỚI THÁNG 6

Triển vọng đậu tương thế giới vụ cũ 2020/21:

 • Sản lượng đậu tương thế giới ước tính đạt 364.07 triệu tấn
 • Sản lượng ép dầu đậu tương ước tính đạt 322.06 triệu tấn
 • Tiêu thụ đậu tương thế giới ước tính đạt 368.99 triệu tấn
 • Tồn kho cuối kỳ đậu tương thế giới ước tính đạt 88.00 triệu tấn

Triển vọng đậu tương thế giới niên vụ mới T6-2021/22:

 • Sản lượng đậu tương thế giới ước tính đạt 385.52 triệu tấn
 • Sản lượng ép dầu đậu tương ước tính đạt 331.69 triệu tấn
 • Tiêu thụ đậu tương thế giới ước tính đạt 380.78 triệu tấn
 • Tồn kho đậu tương thế giới cuối kỳ ước tính đạt 92.55 triệu tấn

TRIỂN VỌNG NGÔ

Vui lòng đăng nhập để xem nội dung!

Xem thêm bài viết liên quan:

—————

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

 • Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. HCM
 • Văn phòng giao dịch: 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
 • Email: dvkh@saigonfutures.com
 • Fanpage: https://www.facebook.com/saigonfutures2018
 • Hotline: 0286 686 0068

mở tài khoản giao dịch hàng hóa - footer