BÁO CÁO CUNG CẦU SẢN LƯỢNG MÙA VỤ THẾ GIỚI THÁNG 5

ĐIỂM NHẤN CHÍNH

Ngày 12/05/2021, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo cáo Ước tính Cung cầu nông sản thế giới – Báo cáo WASDE tháng 5. Báo cáo cập nhật tình hình vụ cũ 2020/21 và đưa ra góc nhìn đầu tiên cho vụ mới 2021/22.

Tồn kho nông sản cuối vụ Mỹ và thế giới 2020/21:

 • Tồn kho cuối vụ Mỹ: Tồn kho cuối vụ ngô Mỹ thấp hơn kỳ vọng từ thị trường, trong khi đó tồn kho đậu tương và lúa mì cao hơn so với các ước tính từ thị trường.
 • Tồn kho cuối vụ thế giới: Tồn kho cuối vụ ngô thế giới cao hơn một chút so với kỳ vọng từ thị trường, trong khi đó tồn kho đậu tương không có sự thay đổi đáng kể. Tồn kho cuối vụ lúa mì thế giới thấp hơn so với kỳ vọng từ thị trường.

Sản lượng nông sản các quốc gia Nam Mỹ niên vụ 2020/21: Nhìn chung sản lượng đậu tương và ngô các quốc gia Nam Mỹ không có sự thay đổi nhiều so với ước tính từ thị trường, riêng ngô có sụt giảm so với ước tính từ thị trường.

báo cáo Ước tính Cung cầu nông sản thế giới - Báo cáo WASDE tháng 5

Tồn kho nông sản cuối vụ Mỹ và thế giới 2021/22: Nhìn chung các ước tính về tồn kho cuối vụ mới đều cao hơn so với ước tính từ thị trường.

báo cáo Ước tính Cung cầu nông sản thế giới - Báo cáo WASDE tháng 5

TRIỂN VỌNG ĐẬU TƯƠNG

ĐẬU TƯƠNG MỸ (triệu giạ)

báo cáo Ước tính Cung cầu nông sản thế giới - Báo cáo WASDE tháng 5

Triển vọng đậu tương Mỹ vụ cũ 2020/21:

 • Sản lượng ước tính đạt 4,135 triệu giạ.
 • Sản lượng ép dầu đậu tương (đậu tương nghiền) đạt 2,190 triệu giạ.
 • Tiêu thụ ước tính đạt 4,575 triệu giạ.
 • Tồn kho cuối kỳ ước tính đạt 120 triệu giạ.

Triển vọng đậu tương Mỹ niên vụ mới 2021/22:

 • Sản lượng ước tính đạt 4,405 triệu giạ
 • Sản lượng ép dầu đậu tương (đậu tương nghiền) đạt 2,225 triệu giạ.
 • Tiêu thụ ước tính đạt 4,420 triệu giạ
 • Tồn kho cuối kỳ ước tính đạt 140 triệu giạ

ĐẬU TƯƠNG THẾ GIỚI (triệu tấn)

báo cáo Ước tính Cung cầu nông sản thế giới - Báo cáo WASDE tháng 5

Triển vọng đậu tương thế giới vụ cũ 2020/21:

 • Sản lượng đậu tương thế giới ước tính đạt 362.95 triệu tấn
 • Sản lượng ép dầu đậu tương ước tính đạt 322.40 triệu tấn
 • Tiêu thụ đậu tương thế giới ước tính đạt 369.33 triệu tấn
 • Tồn kho cuối kỳ đậu tương thế giới ước tính đạt 86.55 triệu tấn

Triển vọng đậu tương thế giới niên vụ mới 2021/22:

 • Sản lượng đậu tương thế giới ước tính đạt 385.53 triệu tấn
 • Sản lượng ép dầu đậu tương ước tính đạt 331.69 triệu tấn
 • Tiêu thụ đậu tương thế giới ước tính đạt 380.78 triệu tấn
 • Tồn kho đậu tương thế giới cuối kỳ ước tính đạt 91.1 triệu tấn

TRIỂN VỌNG NGÔ

NGÔ MỸ (triệu giạ)

BÁO CÁO CUNG CẦU SẢN LƯỢNG MÙA VỤ THẾ GIỚI THÁNG 5

Triển vọng ngô Mỹ vụ cũ 2020/21:

 • Sản lượng ngô Mỹ ước tính đạt 14,182 triệu giạ
 • Ngô dùng sản xuất Ethanol đạt 4,975 triệu giạ
 • Tổng tiêu thụ ước tính đạt 14,870 triệu giạ
 • Tồn kho ngô cuối kỳ ước tính đạt 1,257 triệu giạ

Triển vọng ngô Mỹ niên vụ mới 2021/22:

 • Sản lượng ngô Mỹ ước tính đạt 14,990 triệu giạ
 • Ngô dùng sản xuất Ethanol đạt 5,200 triệu giạ
 • Tổng tiêu thụ ước tính đạt 14,765 triệu giạ
 • Tồn kho ngô cuối kỳ ước tính đạt 1,507 triệu giạ

NGÔ THẾ GIỚI (triệu tấn)

Download: BÁO CÁO CUNG CẦU SẢN LƯỢNG MÙA VỤ THẾ GIỚI THÁNG 5

Xem thêm bài viết liên quan:

—————

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

 • Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. HCM
 • Văn phòng giao dịch: 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
 • Email: dvkh@saigonfutures.com
 • Fanpage: https://www.facebook.com/saigonfutures2018
 • Hotline: 0286 686 0068

mở tài khoản giao dịch hàng hóa - footer