Báo cáo cập nhật HĐTL Lúa mì Tháng 05/2021

Tổng quan về HĐTL Lúa mì

Báo cáo cập nhật HĐTL Lúa mì Tháng 05/2021

Diễn biến giá lúa mì CBOT giao ngay toàn cầu (USD/tấn)

Ngắn hạn: Tiến độ cây trồng từ Mỹ và châu Âu. Nhập khẩu của Trung Quốc. Diễn biến đồng đô la Mỹ. Chuyển động của giá ngô. Chính sách thuế từ Nga.

Dài hạn: Tồn kho lúa mì thế giới tiếp tục tăng cao. Tồn kho lúa mì Mỹ thắt chặt hơn. Diện tích gieo trồng lúa mì Mỹ.

Báo cáo cập nhật HĐTL Lúa mì Tháng 05/2021

Tóm tắt báo cáo tháng 05/2021

Báo cáo tháng 5 sẽ đưa ra những ước tính đầu tiên về tình hình lúa mì thế giới trong niên vụ 2021/22. Triển vọng lúa mì niên vụ 2021/22 dự kiến sẽ có nguồn cung lớn hơn, tiêu thụ cao hơn và đồng thời việc giao thương cũng được gia tăng, cuối cùng là tồn kho dự kiến sẽ tăng cao hơn so với niên vụ trước.

Nguồn cung lúa mì toàn cầu được dự đoán sẽ tăng 8.1 triệu tấn lên mức 1,083.7 triệu tấn, trong đó sản lượng được dự báo ở mức kỷ lục lên 789 triệu tấn. Sản lượng dự kiến sẽ cao hơn ở Argentina, châu Âu, Anh, Morroco, Ukraine và từ Mỹ. Sản lượng cao hơn tại các quốc gia này đã bù đắp cho phần sản lượng suy giảm tại Úc và Canada. Nga là quốc gia quan trọng trên thị trường lúa mì thế giới và sản lượng dự kiến sẽ ở mức kỷ lục tương đương với niên vụ trước là 85 triệu tấn.

Tiêu thụ lúa mì toàn cầu sẽ đạt 7.8 triệu tấn lên mức kỷ lục là 788.7 triệu tấn, chủ yếu là lúa mì dùng làm thực phẩm, hạt giống và dùng trong công nghiệp (FSI) cao hơn. Tiêu thụ lúa mì sẽ tiếp tục có xu hướng tăng trong dài hạn. Trong đó, lúa mì dùng làm thức ăn chăn nuôi được dự kiến sẽ tăng thấp hơn so với nhu cầu cho FSI.

Thương mại lúa mì toàn cầu dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục 202.4 triệu tấn, tăng 2.8 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do nguồn cung có thể xuất khẩu cao hơn. Nhu cầu nhập khẩu sẽ tăng lên tại các quốc gia hàng đầu như Algeria, Indonesia, EU, và khu vực Trung Đông. Trung Quốc, Pakistan và Morroco sẽ giảm nhập khẩu trong niên vụ mới. Về xuất khẩu, Nga sẽ tiếp tục là quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới, kế đến là Argentina, EU hay Ukraine. Các quốc gia khác như Úc, Canada và Mỹ dự kiến sẽ xuất khẩu thấp hơn.

Tồn kho cuối kỳ lúa mì thế giới dự kiến sẽ tăng nhẹ ở mức 295 triệu tấn với Trung Quốc chiếm 48% tổng số.

Tính thời vụ – Xu hướng giá

Báo cáo cập nhật HĐTL Lúa mì Tháng 05/2021

Hình 1: Diễn biến giá lúa mì theo chu kỳ (Đvt: USD/tấn) (Nguồn: St. Louis Fed, SFI Research)

Tháng 5 là đợt cao điểm gieo trồng lúa mì các quốc gia trên thế giới. Cụ thể Nga, Mỹ và Châu Âu đang bước vào vụ xuân. Tại Mỹ đang trong giai đoạn gieo trồng lúa mì mùa vụ xuân và hình thành cụm đầu lúa mì vụ đông. Tại Châu Âu, quốc gia có sản lượng lúa mì lớn nhất là Pháp vẫn đang trong giai đoạn giữa vụ đông. Giá trong giai đoạn này có xu hướng tăng.

Báo cáo cập nhật HĐTL Lúa mì Tháng 05/2021

Bảng: Lịch vụ mùa lúa mì thế giới

Cung cầu lúa mì thế giới

Báo cáo cập nhật HĐTL Lúa mì Tháng 05/2021

Hình 2: Cung cầu lúa mì thế giới (Đvt: Triệu tấn) (Nguồn: St. Louis Fed, SFI Research)

Tổng nguồn cung lúa mì toàn cầu niên vụ 2021/22 dự báo đạt 1,083.65 triệu tấn, tăng 0.8% so với niên vụ trước. Tiêu thụ lúa mì được dự báo ở mức 788.68 triệu tấn, tăng 1% so với niên vụ trước. Tồn kho lúa mì toàn cầu niên vụ 2021/22 cũng được cải thiện ở mức 294.97 triệu tấn, tăng nhẹ so với mức 294.67 triệu tấn trong niên vụ trước. Dự báo tồn kho cuối kỳ 2021/22 tăng nhẹ cùng với nhu cầu tăng cao đã kéo tỷ lệ tồn kho/sử dụng giảm nhẹ về mức 37.4% so với mức 37.7% trong niên vụ trước.

Báo cáo cập nhật HĐTL Lúa mì Tháng 05/2021

Hình 3: Tồn kho cuối kỳ lúa mì thế giới (Đvt: Triệu tấn)

Nguồn cung lúa mì toàn cầu đạt mức cao kỷ lục

Vui lòng đăng nhập để xem nội dung!

Xem thêm các bài viết/báo cáo liên quan:

—————

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES