Báo cáo cập nhật HĐTL Đậu tương Tháng 05/2021

Tổng quan về HĐTL Đậu tương

Báo cáo cập nhật HĐTL Đậu tương Tháng 05/2021

Ngắn hạn: Tiến độ cây trồng và nảy mầm đậu tương Mỹ. Điều kiện thời tiết. Nhập khẩu Trung Quốc và diễn biến đồng đô la Mỹ.

Dài hạn: Tồn kho lúa mì Mỹ và thế giới. Chính sách sử dụng nhiên liệu sinh học. Tình hình tái đàn lợn Trung Quốc. Diện tích gieo trồng đậu tương Mỹ.

Báo cáo cập nhật HĐTL Đậu tương Tháng 05/2021

Tóm tắt báo cáo tháng 05/2021

Báo cáo tháng 5 sẽ chốt các ước tính về sản lượng đậu tương vụ cũ 2020/21 đồng thời đưa ra những ước tính đầu tiên về tình hình đậu tương thế giới trong niên vụ 2021/22. Triển vọng đậu tương thế giới niên vụ 2021/22 dự kiến với nguồn cung lớn hơn, tiêu thụ tăng mạnh, ép dầu đậu tương tăng cao và xuất khẩu tăng trưởng nhẹ.

Sản lượng đậu tương toàn cầu niên vụ 2021/22 được dự đoán ở mức mức 385.53 triệu tấn, tăng 22.6 triệu tấn so với niên vụ trước. Brazil tiếp tục là quốc gia có sản lượng đậu tương lớn nhất thế giới với ước tính 144.0 triệu tấn, tăng đến 8 triệu tấn so với niên vụ trước. Sản lượng đậu tương Mỹ dự kiến tăng ở mức cao so với niên vụ trước ở mức 119.88 triệu tấn, tăng 7.33 triệu tấn. Trong khi đó, sản lượng đậu tương Argentina dự kiến tăng 5 triệu tấn so với niên vụ trước, đạt 52 triệu tấn.

Tiêu thụ đậu tương toàn cầu dự kiến đạt 380.78 triệu tấn, tăng 11.45 triệu tấn so với niên vụ trước được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng cao tại Trung Quốc và Mỹ. Khối lượng ép dầu đậu tương đạt 332 triệu tấn, cao hơn 3% so với niên vụ trước. Bên cạnh đó, tiêu thụ khô đậu tương cũng được dự kiến tăng nhẹ so với niên vụ trước ở mức 3%, đạt 255.29 triệu tấn. Tiêu thụ dầu đậu tương cũng được dự kiến tăng nhẹ ở mức 4% lên mức 61.87 triệu tấn.

Xuất khẩu đậu tương kỳ vọng sẽ tăng 1% lên mức 172.9 triệu tấn với thị phần xuất khẩu đậu tương từ Mỹ sụt giảm, trong khi đó thị phần xuất khẩu đậu tương của Brazil sẽ tăng lên từ mức 50% lên mức 54% trong năm 2021/22. Động lực xuất khẩu toàn cầu sẽ được thúc đẩy bởi nhu cầu từ Trung Quốc, chiếm đến 60% thương mại toàn cầu. Nhập khẩu đậu tương Trung Quốc trong niên vụ 2021/22 dự kiến đạt 103 triệu tấn, tăng 3 triệu tấn so với niên vụ trước.

Xuất khẩu khô đậu tương kỳ vọng tăng 2% lên mức 69.59 triệu tấn với thị phần lớn nhất chiếm hơn 40% thuộc về Argentina trong niên vụ 2021/22. Trong khi đó, xuất khẩu khô đậu tương tại Brazil và Mỹ dự kiến vẫn sẽ ở mức thấp do tiêu thụ trong nước tăng mạnh, giới hạn khả năng xuất khẩu. Xuất khẩu dầu đậu tương toàn cầu ước tính tăng nhẹ lên mức 12.82 triệu tấn so với mức 12.8 triệu tấn niên vụ trước. Argentina chiếm hơn 50% thị phần xuất khẩu dầu đậu tương.

Tồn kho đậu tương cuối kỳ toàn cầu dự kiến đạt 91.1 triệu tấn, tăng 4.6 triệu tấn với lượng tồn kho chủ yếu tập trung tại Brazil và Trung Quốc.

Tính thời vụ – Giá có xu hướng tăng

Báo cáo đậu tượng tháng 5

Hình 1: Diễn biến giá đậu tương theo chu kỳ (Đvt: USD/tấn)

Đậu tương mang tính chất tập trung với 80% sản lượng thế giới tại ba quốc gia là Brazil, Mỹ, Argentina. Trong giai đoạn tháng 5 và tháng 6, Mỹ đang trong thời gian gieo trồng đậu tương vụ mới. Trong khi đó, tại Brazil, quốc gia có sản lượng đậu tương lớn nhất thế giới đang trong quá trình hoàn tất thời gian thu hoạch. Tương tự, tiến độ thu hoạch đậu tương tại Argentina sắp hoàn thành. Trong giai đoạn này, giá trung bình có xu hướng tăng.

Báo cáo cập nhật HĐTL Đậu tương Tháng 05/2021

Bảng: Lịch mùa vụ đậu tương thế giới

Cung cầu đậu tương toàn cầu

Báo cáo cập nhật HĐTL Đậu tương Tháng 05/2021

Hình 2: Cung cầu đậu tương thế giới (Đvt: Triệu tấn)

Sản lượng đậu tương toàn cầu niên vụ 2021/22 được Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo đạt 385.53 triệu tấn, tăng 6.2% so với cùng kỳ năm trước. Tiêu thụ lúa mì toàn cầu dự kiến đạt 380.78 triệu tấn, tăng 3% so với niên vụ trước. Trong đó, sản lượng đậu tương nghiền đạt 331.69 triệu tấn, tăng 2.9% so với niên vụ trước.

Báo cáo cập nhật HĐTL Đậu tương Tháng 05/2021

Hình 3: Tồn kho đậu tương cuối kỳ (Đvt: Triệu tấn)

Tồn kho đậu tương toàn cầu niên vụ 2021/22 ước tính đạt 91.1 triệu tấn, tăng 5.3% so với niên vụ trước. Tồn kho cuối kỳ đã tăng trở lại sau 3 năm sụt giảm liên tiếp. Tỷ lệ tồn kho trên sử dụng tăng nhẹ từ mức 23.4% lên mức 23.4%.

Sản lượng đậu tương toàn cầu tăng cao

Báo cáo cập nhật HĐTL Đậu tương Tháng 05/2021

Hình 4: Sản lượng đậu tương toàn cầu (Đvt: Triệu tấn)

Sản lượng đậu tương thế giới vụ mới 2021/22 được kỳ vọng tăng mạnh so với niên vụ trước, chủ yếu được thúc đẩy bởi sản lượng kỷ lục tại Brazil và sản lượng tăng ở mức cao tại Mỹ và Argentina. Biểu đồ sản lượng đậu tương toàn cầu niên vụ 2021/22 cho thấy, Brazil vẫn là quốc gia có sản lượng đậu tương lớn nhất thế giới và chạm mức kỷ lục 144 triệu tấn so với mức 136 triệu tấn trong niên vụ trước, tương đương tăng 8 triệu tấn. Trong khi đó Mỹ và Argentina cũng ghi nhận dự báo sản lượng tăng cao ở mức 7 triệu tấn và 5 triệu tấn so với niên vụ trước.

Năng suất đậu tương thế giới dự kiến tăng nhẹ ở mức 2% so với niên vụ trước. Trong đó, năng suất đậu tương của Mỹ và Brazil chỉ tăng nhẹ so với niên vụ trước trong khi năng suất đậu tương Argentina đã cải thiện đáng kể sau khi trải qua thời gian khô hạn trong niên vụ trước.

Diện tích đậu tương thế giới ước tính đạt 132.51 triệu ha với diện tích thu hoạch Brazil và Mỹ lần lượt là 40.4 và 35.09 triệu ha bên cạnh diện tích 17.2 triệu ha của Argentina.

Báo cáo cập nhật HĐTL Đậu tương Tháng 05/2021

Bảng: Năng suất đậu tương các quốc gia trên thế giới

Sản lượng đậu tương đạt mức kỷ lục

Vui lòng đăng nhập để xem nội dung!

Xem thêm các bài viết/báo cáo liên quan:

—————

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES