BẢN TIN GIAO DỊCH LÚA MÌ NGÀY 13/07/2020

Vui lòng đăng ký / đăng nhập để xem nội dung!

LỊCH SỰ KIỆN

DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG

DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG

– Trung hạn – Dài hạn: Trong biểu đồ tuần tại vùng giá này NĐT có thể cân nhắc mở vị thế Long test mạo hiểm.

Download file: 20200710_BẢN TIN GIAO DỊCH NGÔ NGÀY 13.07.2020

—————

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

  • Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. HCM
  • Văn phòng giao dịch: 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
  • Email: dvkh@saigonfutures.com
  • Fanpage: @saigonfutures2018
  • Hotline: 0286 686 0068

[/restrict]

LỊCH SỰ KIỆN

DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG

DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG

 

Download file: 20200710_BẢN TIN GIAO DỊCH NGÔ NGÀY 13.07.2020

—————

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

  • Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. HCM
  • Văn phòng giao dịch: 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
  • Email: dvkh@saigonfutures.com
  • Fanpage: @saigonfutures2018
  • Hotline: 0286 686 0068

[/restrict]