BẢN TIN GIAO DỊCH ĐƯỜNG NGÀY 11/09/2020

ĐIỂM NHẤN CHÍNH

BẢN TIN GIAO DỊCH ĐƯỜNG

BẢN TIN GIAO DỊCH ĐƯỜNG – ĐIỂM NHẤN CHÍNH

TIN TỨC TỔNG HỢP

– Hiệp hội mía đường Brazil (Unica) cho biết:

  • Sản lượng đường sản xuất tại khu vực Trung Nam Brazil trong nửa cuối tháng 8 đạt 2.93 triệu tấn, tăng 16% so với cùng kỳ niên vụ trước.
  • Sản lượng ethanol sản xuất trong nửa cuối tháng 8 đạt 2.16 tỷ lít, tăng 21% so với cùng kỳ niên vụ trước.
  • Các nhà máy mía đường đã sử dụng 46.8% sản lượng mía nghiền để sản xuất đường, cao hơn 36.5% so với cùng kỳ niên vụ trước.
  • Trong 5 tháng đầu niên vụ 2020/21, doanh số bán ethanol nội địa của Brazil giảm 20.6% so với cùng kỳ niên vụ trước

=> Nhu cầu tiêu thụ ethanol ảm đạm làm các nhà máy mía đường hầu như chuyển sang sản xuất đường

LỊCH SỰ KIỆN

LỊCH SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA PHÁI SINH NGÀY 07/09 - 11/09

LỊCH SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA PHÁI SINH NGÀY 07/09 – 11/09

DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vui lòng đăng nhập để xem nội dung!

mở tài khoản giao dịch hàng hóa - footer