BẢN TIN GIAO DỊCH ĐƯỜNG NGÀY 10/09/2020

ĐIỂM NHẤN CHÍNH

BẢN TIN GIAO DỊCH ĐƯỜNG

BẢN TIN GIAO DỊCH ĐƯỜNG – ĐIỂM NHẤN CHÍNH

TIN TỨC TỔNG HỢP

– Với sản lượng đường niên vụ dự kiến cao, các nhà máy mía đường tại Brazil dự kiến sẽ sử dụng 47% sản lượng mía nghiền để sản xuất đường, thay vì 35.3% so với cùng kỳ niên vụ trước.

– Chính quyền tại Ấn Độ cho biết sản lượng đường chính thức xuất khẩu trong niên vụ năm nay đạt hơn 5.5 triệu tấn, ghi nhận mức cao kỷ lục. Chính quyền Ấn Độ đặt mục tiêu sẽ xuất khẩu 6 triệu tấn đường trong niên vụ 2020/21

LỊCH SỰ KIỆN

LỊCH SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA PHÁI SINH NGÀY 07/09 - 11/09

LỊCH SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA PHÁI SINH NGÀY 07/09 – 11/09

DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vui lòng đăng nhập để xem nội dung!

mở tài khoản giao dịch hàng hóa - footer