BẢN TIN GIAO DỊCH ĐẬU TƯƠNG – DẦU ĐẬU TƯƠNG NGÀY 06/11/2019

Tin tức tổng hợp

– Tiến độ thu hoạch đậu tương tại Brazil và Mỹ cũng chậm hơn so với các mùa vụ trước.

 • Theo Báo cáo Tiến độ mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tiến độ thu hoạch đậu tương tại các bang của Mỹ đã cải thiện hơn so với tuần trước nhưng nhìn chung đều chậm hơn so với tiến độ thu hoạch mùa vụ trước.
 • Tại Brazil, hai bang trồng đậu tương chủ yếu là Parana và Mato Grosso cũng thu hoạch đậu tương chậm hơn so với mùa vụ trước. Tại bang Mato Grosso, chỉ có khoảng 84% đậu tương được thu hoạch trong khi tại bang Parana, tiến độ thu hoạch đậu tương lại chỉ ở mức 60%.

– Trước khi báo cáo WASDE tháng 11 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ được công bố chính thức vào ngày 8/11 sắp tới, một số bên phân tích đưa ra dự báo sản lượng mùa vụ đậu tương niên vụ 2019/20. Báo cáo WASDE của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ trong tháng 11 sẽ điều chỉnh thiệt hại từ các cơn bão tuyết đầu mùa trong vài tuần trước.

 • FC Stone dự tính năng suất đậu tương đạt khoảng 47.5 giạ/mẫu, cao hơn so với năng suất dự báo đậu tương trong báo cáo WASDE của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ trong tháng 10.
 • IEG Vantage dự tính năng suất đậu tương đạt khoảng 47 giạ/mẫu, cao hơn dự báo năng suất đậu tương trong báo cáo tháng 10 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.
 • Theo điều tra của Bloomberg
 • Năng suất đậu tương có thể sẽ giảm xuống còn 46.6 giạ/mẫu, thấp hơn so với dự báo năng suất đậu tương trong báo cáo WASDE của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ở mức 46.9 giạ/mẫu.
 • Diện tích thu hoạch đậu tương dự tính đạt 75.5 triệu giạ, cũng giảm hơn so với dự báo diện tích thu hoạch đậu tương trong báo cáo tháng 10 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ở mức 75.6 triệu mẫu.
 • Tồn kho đậu tương Mỹ dự kiến đạt 432 triệu giạ, thấp hơn so với tồn kho đậu tương Mỹ trong báo cáo tháng 10 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ở mức 460 triệu giạ.
 • Tồn kho đậu tương thế giới dự kiến đạt khoảng 95.3 triệu tấn, cao hơn so với tồn kho đậu tương thế giới dự báo trong báo cáo tháng 10 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

Lịch sự kiện

bản tin giao dịch đậu tương - dầu đậu tượng ngày 06/11/2019

Dữ liệu thị trường

Diễn biến giá hợp đồng tương lai đậu tương kỳ hạn tháng 1

bản tin giao dịch đậu tương - dầu đậu tượng ngày 06/11/2019

Diễn biến giá hợp đồng tương lai dầu đậu tương kỳ hạn tháng 12

bản tin giao dịch đậu tương - dầu đậu tượng ngày 06/11/2019

Phân tích kỹ thuật

ĐẬU TƯƠNG

– Trung hạn, dài hạn: Trên đồ thị tuần, hợp đồng tương lai đậu tương kỳ hạn tháng 1 đang trong quá trình chuyển đổi trạng thái sang hướng tăng trung hạn. Tuy nhiên vẫn đang trong vùng giá dễ biến động mạnh. NĐT an toàn chờ tín hiệu xác nhận xu hướng tăng hình thành rõ nét để hành động.

Download file: 20191106_BẢN TIN GIAO DỊCH ĐẬU TƯƠNG

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ: https://saigonfutures.com/mo-tai-khoan/


CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

 • Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Báo Lao Động, 198 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 0286 686 0068
 • Email: cskh@saigonfutures.com
 • Fanpage: https://www.facebook.com/Saigon-Futures-Inc-104084764298456/